یک دختر خل گزارش می دهد!

برهوت ...
» پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩٦ :: نفرین نوشت
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦ :: این روزها که می گذرد !
» دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٦ :: وای از وابستگی ...
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٦ :: سکوت می کنم این همه سرکوب را ...
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٦ :: بدهکاری !
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: غم دارم ...
» سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤ :: حامد بهداد نوشت
» دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤ :: کتاب نوشت
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤ :: وقتی با خواهران گشت ارشاد اشتباه گرفته می شوی !
» جمعه ٢٠ شهریور ۱۳٩٤ :: هیچی دیگه . لابد قهر قهر تا روز قیامت !
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤ :: خونه مون باغچه داره ! باغچه ش هم ژرورا داره ! :)
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤ :: 2600
» دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤ :: بنگر مرا ....
» جمعه ۱۳ شهریور ۱۳٩٤ :: اندر راننده های طماع !
» سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤ :: من اسمشو میذارم : افسردگی بعد از وبلاگ نویسی ! :D
» سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤ :: چه احمقانه است این جدی گرفتن ها . وقتی که ته ش فریاد می زنند : هیچ !
» شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤ :: زن بودن سخت است! 2
» جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤ :: ترقی اندر این کشور محال است / که در این مملکت قحط الرجال است ! (میرزاده عشقی)
» شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤ :: پیام
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤ :: جنتلمن نوشت
» پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤ :: دوست نداشتنی های هفته !
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤ :: باور نوشت
» شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤ :: غرور یک مرد ...
» جمعه ٢۳ امرداد ۱۳٩٤ :: براش این تیترو انتخاب کردند : اسکلت های عاشق ! ... خیلی هم جالب :)
» پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ :: پیچکِ پیچکی !
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤ :: به من نخند و گریه کن ! :D
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤ :: صندلی داغ !
» دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤ :: وقتی هالیوود روانشناسی مخاطب دست ش می آید !
» پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤ :: تو ، قیف !
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤ :: اندر فیلم های اعصاب خرد کن ...
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤ :: این مردهای آنی و لحظه ای ...
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤ :: فقط براى ثبت در تاریخ
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤ :: این روزها که می گذرد !
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ :: عشق یعنی تلاقی دو نگاه / عشق یعنی غزل ولی کوتاه ! (محمد سلمانی)
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ :: احساس نوشت
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ :: پرواز ...
» جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤ :: فرار مرغی !
» جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤ :: خواب نوشت
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤ :: توهم نوشت
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤ :: بنشین بر لب جوی و آت آشغال ببین !
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤ :: یک اعتراف دخترانه !
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤ :: سی نما
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤ :: آری این چنین بود داداش :D
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤ :: هویجوری !
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤ :: یکی از همین شب ها ...
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤ :: این انقلاب ها ...
» شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٤ :: همچین ملتی هستیم ما ...
» جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤ :: « جشن باخت » !
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: شک نوشت
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: از عشق که حرف می زنم از چه حرف می زنم آیا ؟
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤ :: شماها چه جوری زندگی می کنید ؟ _ مثل آدمیزاد !
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤ :: اندر خواب های خل خلی م
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤ :: این مدل دغدغه !!!
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤ :: جگرم می سوزد از کینه ! (کویر/دکتر شریعتی)
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤ :: :|
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤ :: خنده انگیزناک ها ..
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤ :: ژول ورن نوشت
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤ :: البت اگر آقای خدا بخواهد !
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤ :: نرگسی ...
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤ :: کرسی شعر می خوانم ، پس هستم !
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤ :: بدبخت کشوری که خیابان انقلاب ندارد ! :D
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤ :: من اسمشو میذارم شارلاتانیزم
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤ :: مشکلات فنی پرشین بلاگ خر است . خیلی هم خر است !
» شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤ :: اندر فیلم های تخیلی !
» جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤ :: شاعر میفرماد :
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤ :: حُسن ...
» جمعه ٢٩ خرداد ۱۳٩٤ :: اعتراف می کنیم !
» چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤ :: از رنجی که از جانب مانتوها می بریم !
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤ :: عقش ...
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤ :: حتما باس می گفتم :))
» شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤ :: خانواده ی خُل شمعدونی :)
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤ :: روانشناسی مردان !
» دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤ :: از گلها : فقط بابونه ....
» پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤ :: « چادری در باد » !
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤ :: اندر احوالات یک دولت راستگو !!!
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: شب های روشن ...
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: حاج آقا مسئلةٌ :))
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: قصه ها ....
» جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: آمدمت که بنگرم گریه امان نمی دهد ! (هوشنگ ابتهاج)
» دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: گلدان ِ خانه !
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: امروز ....
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: و ... خدا مرد را آفرید تا زن بدون سوهان روح باقی نماند !
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: مگر چقدر وقت داریم ؟
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: دروغ ممنوع !
» شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: خیلی هم زیبا ......
» پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: باز هم حافظ
» چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اندر خشونت مردان !
» پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳ :: فضا نوشت
» پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳ :: حال سینمای ما خوب نیست ! / هر روز بدتر و بی کیفیت تر از دیروز !
» چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳ :: رسیدنى در کار نیست !
» شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳ :: :)))
» شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳ :: گرگ ...
» چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳ :: شبی در مسجد جمکران 2
» چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳ :: شبی در مسجد جمکران 1
» دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳ :: حافظ نوشت
» دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳ :: آبکش نوشت
» دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳ :: باورت شاید نباشد دیده ام حتی / بهترین دوستانم دشمنم باشد ! (مریم سقلاطونی)
» دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳ :: زن / مرد / خشونت !
» شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳ :: چرا شیعه کشی ؟!
» چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳ :: اندر سادیسم داران مجازی ...
» چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳ :: مرگ یعنى بمیرى همه ى بودن را ...
» چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳ :: :O
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: دُعاهای مستجاب نشده !
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: 2508
» دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳ :: اَجل ...
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳ :: صورت / سیرت !
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳ :: :/
» جمعه ٧ شهریور ۱۳٩۳ :: خودکشی نوشت
» جمعه ٧ شهریور ۱۳٩۳ :: ... که در این مملکت قحط الرجال است !
» چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳ :: کلاشینکف نوشت
» سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳ :: کدام یک ؟
» دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳ :: 2500
» یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳ :: مرض چیست ؟ / مریض کیست ؟
» یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳ :: 2498
» یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳ :: طلاغ نوشت :|
» شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳ :: چرا و برای چه ؟
» پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳ :: حکمیت علی لاریجانی / غضنفران سیاست را بیشتر بشناسیم !
» چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ :: مولانا نوشت
» سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۳ :: بدون شرح ...
» سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۳ :: یک عدد خواب خل خلی :)
» جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳ :: تعیین رییس !
» پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳ :: بسیار سفر باید ...
» پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳ :: این روزهای حسن روحانی
» چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳ :: مرگ یک بازیگر !
» سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳ :: تــلــاغ !
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳ :: 2486
» یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳ :: بمب اتم نوشت ...
» شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳ :: جنگ ! ...
» جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳ :: 2483
» چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳ :: زنان ...
» چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳ :: شاید که نه ! حتما :|
» سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳ :: رعد و برق نوشت :)
» دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳ :: باربی نوشت :|
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: زن بودن سخت است! 1
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: 2477
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: 2476
» جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳ :: زن یعنی ...
» جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳ :: مسجد نصیرالملک شیراز
» پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳ :: 2473
» پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳ :: 2472
» پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳ :: 2471
» پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳ :: کرد نوشت
» چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳ :: انیمیشن نوشت
» چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳ :: 2468
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳ :: درهم نوشت ، بی ربط نوشت از سفر 1
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳ :: حس خوب یعنی ...
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳ :: 2464
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳ :: 2465
» دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳ :: بهشت نوشت
» شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳ :: رابطه نوشت
» شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳ :: یه همچین جایی مثلا ...
» شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳ :: 2460
» جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳ :: گوریل نوشت
» جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳ :: خواهر شوهر چیست ؟!
» جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳ :: همین جوری دیالوگ نوشت
» پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳ :: 2456
» پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳ :: عاقبت اعتماد به آمریکا !
» چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳ :: 2454
» چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳ :: چندش انگیز ناک نوشت
» سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳ :: 2452
» سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳ :: 2451
» دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳ :: 2450
» یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳ :: اندر سوء تفاهم های خرکی !
» یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳ :: زندگی ...
» جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳ :: فاصله طبقاتی نوشت
» پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳ :: جنگ ...
» چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳ :: 2445
» یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳ :: 2444
» دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳ :: ///:
» دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳ :: (((:
» یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳ :: مسخ نوشت
» یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳ :: فلسطین ...
» شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳ :: « فرش قرمز برای بازگشت روباه پیر » !
» پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ :: فیلم نوشت
» سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۳ :: گندم نوشت
» سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۳ :: این فتنه هااا ...
» دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳ :: :| :|‌ :|
» دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳ :: گربه ایرانی نوشت
» دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳ :: دیالوگ نوشت
» یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳ :: 2432
» یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳ :: طلاق نوشت
» یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳ :: 2430
» یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳ :: 2429
» شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳ :: هفته نامه ای که نیومده توقیف شد !
» جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳ :: 2427
» پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳ :: 2426
» دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳ :: 2425
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: « هستی و نیستی »
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: پاستیل نوشت
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: بر اساس یک داستان واقعی :D / و نتیجه گیری اخلاقی ش با شما
» جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳ :: :(
» جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳ :: در دولت تدبیر (!) و امید (!) صورت گرفت :|
» چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ :: ..
» چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ :: گربه نوشت
» دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳ :: جام جهانی نوشت
» دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳ ::
» دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳ :: اتوپیا نوشت
» یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳ :: والا
» یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳ :: 2413
» شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳ :: هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا / آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند
» جمعه ٢۳ خرداد ۱۳٩۳ :: سکوت نوشت
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ :: حافظ نوشت
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ :: خُل خُلانه _ خواهرانه نوشت :)
» سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳ :: محال نوشت
» دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳ :: 2407
» دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳ :: 2406
» شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳ :: آیا می دانستید ؟!
» جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳ :: أین الطّالِبُ بِدَمِ المَقتُولِ بکَربلاء
» جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳ :: اللّهم فَضاعِف عَلیهمُ اللّعنَ مِنکَ وَ العَذابَ الاَلیم
» پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ :: 2402
» چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ :: یک سال بعد از 114 وعده انتخاباتی روحانی
» سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳ :: 2400
» سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳ :: 2399
» دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳ :: 2398
» دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳ :: اندر اختلافات زناشویی :|
» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ :: بدون شرح ...
» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ :: اندر جریان سازشکار و رفاه زده و کاخ نشین :|
» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ :: دروغ چیست ؟! دروغگو کیست ؟! / چاخان می کنم ؛ پس هستم !
» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳ :: میتینگ !
» شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳ :: 2392
» شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳ :: 2391
» شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳ :: رنگ نوشت
» جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳ :: 2389
» جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳ :: 2388
» جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳ :: مُردم از مَردِ بدِ نامَردم (گوگوش)
» پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳ :: :|
» پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳ :: روانشناسی مردان
» چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳ :: اندر شاه سلطان حسین ها و بی بخاران سیاست :|
» چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳ :: درّ غلتان دادیم . اما همان آب نبات را هم بهمان ندادند. (روحانی متأسفیم )
» سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳ :: 2382
» سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳ :: عزرائیل نوشت
» دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳ :: 2380
» دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳ :: زرافه نوشت :)
» یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳ :: بستنی نوشت :)
» یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳ :: اندر زنان خوشبخت !!!!!!!
» شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳ :: درهم نوشت از سفر
» شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳ :: 2375
» سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: :(
» دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: تفاوت نسل ها :D
» یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: نر سالاری :|
» یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 2371
» یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 2370
» شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: خواستگاری نوشت :|
» چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 2368
» چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بابا نوشت
» جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: حالِ آدم ها خوب نیست :|
» پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بچه نوشت
» پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: روزنامه یا هاشمی نامه ؟!
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: اندر حواشی جشن یک سالگی دکتر سلام :)
» یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 2362
» شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: کیوسک نوشت
» جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 2360
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: چاخان می کنم ؛ پس هستم :|
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: انصراف از یارانه ؛ ریخت و پاش شاهانه !
» سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: شــهــیــد
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 2356
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: قانون طبیعت نوشت
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: اندر حواشی یک مهمانی اشرافی :|
» یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ :: ضیافت اشرافی زنانه در کاخ سعد آباد !
» یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ :: خطای دید !
» یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ :: :)‌ :) :)
» شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳ :: زنان
» جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳ :: احتیاط نوشت
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: 2349
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: اندر حکایت یک جامعه ی به اصطلاح اسلامی :|
» چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳ :: ی ا ر ا ن ه نوشت
» چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳ :: چشم خدا نوشت
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: روش حل مشکلات در ایران :|
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: این نوع تاکتیک
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: دل تنگ نوشت
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: فرشته نوشت
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: نادان نادان نادان :|
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: مردمی نژاد ...
» دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ :: تنهای تنهای تنها ...
» دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ :: :)
» یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳ :: اسلام دین سیاست است . (امام خمینی)
» یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳ :: وقتی در جامعه ای اقلیت خائن باشد و اکثریت عوام! .. پیشرفت محال است ، محال!
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: بدون شرح ...
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: گلهای وحشی نوشت :)
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: رأی به بی تدبیری :|
» جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳ :: کوفیان ...
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: عذر خواهی نوشت
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: دسته گل نوشت :))
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: خریت مدرن :|
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: باز هم صف و باز هم تکریم ملت !!! :D
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: آسمان شب نوشت
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: یک درس از اوباما :|
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: چرایی مخالفت با حجاب ؟
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: هسته ای و عزت و اقتدار ایرانی پر ! کشک !
» سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳ :: انسان نوشت
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: بازی نوشت
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: :D
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: هنجار شکنی ..
» یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ :: وارونه نوشت
» یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ :: خواهران برونته نوشت
» شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳ :: دسته بندی آدم ها
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳ :: آدم هااا و جنگ هااا
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳ :: صادق هدایت نوشت ؛ ...
» جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳ :: 2313
» پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳ :: طبیعت نوشت
» چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۳ :: :{
» چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۳ :: آتش نوشت
» چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۳ :: لاله نوشت
» سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳ :: کادوی تولد نوشت
» سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳ :: یزد نوشت ...
» سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳ :: :)
» سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳ :: تولدم .. تولدش مبارک :)
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: «عید جمهوری»
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: ماهی گلی ..
» یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳ :: آشپزی نوشت
» یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳ :: :))
» یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳ :: 2300
» شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: بادکنک نوشت
» جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳ :: دیالوگ نوشت
» جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳ :: اندر غضنفران سیاست :|
» جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳ :: ..
» جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳ :: اندر مردمان سرزمینم ... :|
» جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳ :: عمّه نوشت
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: پرنده نوشت
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: دایره زنگی و تهاجم هجومی فرهنگی :|
» چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳ :: اندر جوگیریات مجازی :|
» چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳ :: اندر روابط زناشویی
» چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳ :: بدون شرح ...
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: آیا ما اهل کوفه هستیم .. علی تنها بماند ؟! :|
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: عجّل علی ظهورک ...
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: «نگذارید انقلاب به دست نا اهلان و نا محرمان بیفتد.»(امام خمینی)
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: :(
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: .
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: نقاشی نوشت
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: برداشت مجازی نوشت ..
» دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ :: فیلم نوشت
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: اگر ...
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: انعکاس نوشت :)
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: غیرت نوشت
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: ماهی نوشت :)
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: آدم هاااا
» جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳ :: تأسف نوشت ..
» جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳ :: دل تنگ نوشت برای دوستان مجازی :(
» جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳ :: دروغ سیزده !
» جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳ :: تبریک نوشت
» جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳ :: و اینک بهار ...
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢ :: رسانه های بادمجان دور قاب چین :)
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢ :: :)))
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ :: جنس چینی اینجا ، جنس چینی اونجا ، جنس چینی همه جا !
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ :: پرواز نوشت
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ :: زندگی مشترک یعنی ..
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ :: نیستی آزاد در این دولت فخیمه ای قلم !
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: خالیوود :|
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: ؟
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢ :: پر کاه ..
» یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢ :: فمینیسم ؛ آغازی دوباره بر جنایت علیه زن
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: اندر خز بازی های مجازی :|
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: کینه ..
» جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢ :: ؟؟؟؟
» جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢ :: جهالت
» پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢ :: شاعری ..
» پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢ :: زینت ..
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: دیروز ..
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: معضل نوشت
» دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢ :: انیمیشن سوریلند
» دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢ :: هیتلرانه
» دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢ :: جهل مرکب چیست ؟!
» دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢ :: بدون شرح ..
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: والاااا
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: ...
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: آلبالو نوشت
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: جهالت بشر را پایانی نیست !
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: آشپزى نوشت
» شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢ :: وقتی ...
» شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢ :: :(
» چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢ :: .
» سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢ :: ناناس خانواده :)
» سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢ :: پاتوق مجازی نوشت :)
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: مرگ ...
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: زن و شوهر دعوا کنند ....
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: :| :|
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: عوامل نگران کننده از نظر سازمان ملل !!!!!
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: بادگیرهاااا
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: ازدیاد عقده ای ها در شهر :|
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ :: عنوان ندارد :|
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ :: گاهی .. دلت که گرفت : ..
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: صنوبر نوشت
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: :D ..
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: نتیجه گیری اخلاقی ش با شما :|
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: غرور یک مرد ..
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: تغییر :|
» یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢ :: ستاره نوشت :)
» یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢ :: هر که را نیست ادب .. لایق سیمرغ نبود :|
» یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢ :: ضرورت و فلسفه ی وجودی ولی فقیه
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: دست بوسی !
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: گربه خر است :|
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: :|
» جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢ :: خوشا یزد و آثار تاریخی بی مثالش :)))))
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: عقب افتادگان پست مدرن !
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: زندگی ...
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: خستهــ
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢ :: دنیای آدم ها قشنگ نیست :|
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢ :: خرگوش نوشت :)
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢ :: روحانی : خدایا از استبداد رأی و بستن دهان منتقدان به تو پناه میبرم!!!!
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: خسرو گلسرخی :)
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢ :: میوه نوشت :)
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢ :: مچاله :|
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: مجریان برنامه کودک در عربستان :|
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: دوستی هاااا
» سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢ :: امروز :)
» سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢ :: بدون هیچ توضیح نوشت :
» یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢ :: خدا و مداد رنگى هایش :))))
» شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ :: اندر دختران امروزی :|
» شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ :: بیماری مدرن :|
» جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢ :: :|
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: «سبد کالا آوردیم .. هسته ای تون رو بردیم»
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: 2200
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: اندر بی اخلاقی های مجازی 2
» سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢ :: مقایسه نوشت :|
» دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: گل نوشت
» دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: بدون شرح ...
» یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢ :: هیاهو براى هیچ !
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: مُسکن
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: سریالی بس تخیلی :|
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: زندگى چیست ؟! ...
» جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢ :: ؟>>
» جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢ :: حافظ نوشت
» چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢ :: ¡¡¡¡
» چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢ :: دولت راستگویان ؟! ..
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: اندر حکایات بازی بُرد - بُرد !
» دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢ :: دشمن ، دشمن است ! / مرگ بر آمریکا ...
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: عسیسم :-*
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: مرا گویی کرایی .. من چه دانم .. من چه دانم ....
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: خل خلانه نوشت با چاشنی عشق :|
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: در قمار زندگی عاقبت ما باختیم :|
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: تهدید به قتل !! :D
» شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢ :: شاه سلطان حسین آسوده بخواب ؛ که اصلاح طلبان بیدارند !
» شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢ :: نتیجه ساده لوحی بعضی هااا
» شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢ :: وقتى ارزش ها ، بى ارزش مى شوند و بى ارزش ها ، ارزش ..
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: مرگ یعنى بمیرى همه ى بودن را ...
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: رأى به دولت تدبیر و امید !!!
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: خاک می خوریم اما خاک نمی دهیم !
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است .(امام خمینی)
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: چرخ ..
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: بصیرت چیست ؟! ...
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: کامنت دونی یا فحش دونی مسئله این است ؟!
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: حالا ببینیم بعد از این ننگ چرخ کارخانه ها و زندگی مردم خواهد چرخید ؟!
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: کوتاه از امروز ..
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: بالاخره به آرزوی نکبتی شان رسیدند و دیگر هیچ :|
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: «خداحافظ میراث شهدای هسته ای»..
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: توافق نامه بود یا ننگ نامه ؟! :|
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: اندر بی اخلاقی های رسانه ای
» یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢ :: آنچه از توافق نامه ی ژنو کسب کردیم ؟! ....
» یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢ :: ^_*
» شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢ :: .......
» شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢ :: خوشمان آمد :D
» جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢ :: خرید نوشت ..
» جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢ :: این جمعه هم نیاااااا
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: نخوت باد دى و شوکت خار آخر شد
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: سینمای غرب زده ، فیلم های کپک زده :|
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: فلفل نوشت
» سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢ :: در تشخیص مردهااا
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: خواب نوشت :|
» شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢ :: دغدغه ریاست !
» جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢ :: براى رفتن ...
» پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢ :: امیر تتلو :)
» پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢ :: مجبور بودم می فهمی .. مجبور .. :D
» چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: شامورتی بازی یعنی چه ؟!
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ :: شوخی نوشت ...
» دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢ :: سیب سرخ ممنوع ...
» دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢ :: :)))))))
» یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢ :: حقیقت
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: این فتنه هااا
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: اندر وعده های دولت راستگویان !!!!
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: «انرژی هسته ای حق مسلم کیست / خون شهیدان ما ریخته از بهر چیست»
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: یه حسین شریعتمداری و روشنگری هاش ما را بس :)
» جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢ :: برای سارای سیاسی نویس :)
» سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢ :: اندر بی اخلاقی های مجازی :|
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: شکرانه نوشت و .. نه دی ؛ یوم الله .. روز بصیرت
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: به قول خودتون : یادش به خیر پرگاله ..
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: امروز ..
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: عشق های هفته ای ..
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: زبان تربیت نشده ..
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: منطق بعضی هااا :|
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: بعد از انرژی هسته ای ؛ یارانه های نقدی .. :|
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: فقط باس گفت : ای ربّ زمین امیر مریخ بیا / تا نخل ستم برکنی از بیخ بیا
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: این دو راهی هاااا
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: شبانه حافظ خوانی :))
» جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ :: اُمید .. نا اُمیدی ..
» جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ :: محتاج یک نگاه :|
» جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ :: ملت حزب باد یا بی چشم و رو مسئله این است ؟!
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: این چهار سال :/
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: نیستی آزاد در این "دولت فخیمه" ای قلم :D
» دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢ :: مهمان آنقدر ماند تا .. صاحبخانه شد :|
» دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢ :: «من نیز هم»
» دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢ :: |||||||
» یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢ :: جیم کری :)
» یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢ :: مرگ به نیرنگ تو :|
» یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢ :: بن بست نوشت :|
» یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢ :: به بهشت نمی روم اگر عمه م آنجا باشد :D
» یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢ :: حالِ خراب و رو به کمای فرهنگِ ایرانی _ اسلامی :|
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: وقتی تاریخ (ترکمنچای ها و بی کفایتی شاهان قجری) تکرار می شود:D
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: انگار ...
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: انحطاط اخلاقی :|
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: دشمنان حزب الله
» چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢ :: سراب ..
» سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ :: تازه به دوران رسیدگان یا مسخ شدگان .. مسئله این است؟! :|
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ :: «ای صبور مهربان ، زخمی زخم زبان»
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ :: دردِ جامعه ی من :|
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ :: رفتن یعنى ...
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ :: آوار نوشت :|
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: گل فقط بابونه ؛ با بهونه .. بی بهونه :))
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: *********
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: همه ی مامانای دنیا :|
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: 2101
» شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢ :: 2100
» شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢ :: روحانی موچکر نیستیم !!
» شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢ :: :|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
» جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢ :: به اذعان خودشان :|
» جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢ :: چیزى شبیه ساعت برناردم آرزوست :D
» جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢ :: توهین می کنم ؛ پس هستم :|
» جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢ :: لازم و ملزوم :)))
» جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢ :: ادیبان دوست داشتنى من :))
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: تردید نوشت :|
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: زنگ ادبیات :)
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: دل بستگی .. پا بستگی !
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: فرزند کمتر ، جامعه ی پیرتر !
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: £££
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: پاتوق مجازی :))))
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: معناى مرگ
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: کلید بود یا ... ؟!
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: برداشت مجازی ؟!
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: چه روزی بوده دیروز :D
» شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ :: کلاغ ها ..
» شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ :: بیوتن و .. تلاطم !
» شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ :: جومونگ اینجا ؛ جومونگ اونجا ؛ جومونگ همه جا :D
» شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ :: تراژدى این روزهاى من :(
» جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢ :: خراب کن ، غضنفرانِ سیاست !
» جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢ :: Free .. Free .. Palestin
» جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢ :: دو :))
» جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢ :: غیبت :|||
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: یک عدد رویای کدو تنبلی :-D
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: شانس چیست ؟!
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: اینجا پرشین بلاگ است :|
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: ////////
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: غلط
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: مضحکه ی خلایق و هر چه گویند لایق !
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: اعلى حضرت ترکان !
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ :: فحش مى دهم ، پس هستم :-D
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ :: بعد از سه جمله عاشقی ؛ فراموشی .. فراموشی !
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: اللّهم عجل لولیک الفرج ..
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: :::::::
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: فرار به جلو
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: بعد از انرژی هسته ای این بار .... !!!!
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: چاپلوسی می کنم ؛ پس هستم :-D
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: اندر ایراد بنی اسراییلی های متجددان !
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: نوشتن
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: نا متعادل :|
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: چرا تفکیک ؟! / دانش گاه یا ل ا س وگاه .. آیا ؟!
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: :-*:-*
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: بازی برد - برد یا برد - خورد !
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: زن بودن ممنوع !
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: حزب باد کیست ؟!
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: دلم گریه و نعره می خواد نوشت :|
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: وحشى صفتان :|
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: مردان بور ؛ مردانی یخ :|
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: اوغ آمیزترین های دنیا !
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: جهان سوم کجاست ؟
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: بیست درصد باقى مانده ؟!
» پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢ :: اندر جوانان امروزی!!
» چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢ :: چرا انرژی هسته ای؟! / اونی که خوابه کیه ؟!
» چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢ :: ایول باا
» چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢ :: بسیج ..
» چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢ :: "سیاه نمایی به جای گزارش عملکرد" !!
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢ :: قلندرها به خواب :|
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢ :: فاجعه نوشت :|
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢ :: همین جور دیالوگ نوشت :|
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: دستاورد بزرگ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: مسخره است ؛ مسخره :||||
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢ :: قداره کشان مست :|
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢ :: عین ذلت !!!
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢ :: دو رو ؛ پشت رو :|
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: زن ها :|
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: نفرت نوشت :|
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: اندر بازیگران جوگیر و ... :|
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: :|||||||||||||
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: اندر خود برتر بینی های یانکی ها
» جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢ :: منطق |||
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢ :: انسان های پسا مدرن !!!!! ..
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢ :: ریاااا .. / و بدعت در دین این جماعت شبه روشن فکر !!
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢ :: دم دست ترین دست آویز !
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: وقتی هالیوود روانشناسی مخاطب دستش می آید !
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: «خنده دار است بخند» ||||
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: ایدز
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: دوری از مجازیون :| ..
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢ :: برخورد :|
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢ :: خوش خیال !
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: سر نوشت :|
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: بلاتکلیف نوشت :|
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: یه چیزی شبیه آینه .. :|
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: سکوت نوشت :|
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: این قُمری غریب روی کدام شاخه بخواند *
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: انقلاب و زنده نگه داشتن شعایر اسلام
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: «کمال تعجب» نوشت :|
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: فرافکنى و ایرادات بنى اسرائیلى:-D
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: فحش :|
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: کلاهِ گشاد چیست ؟!
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: لعن الله آل زیاد و آل مروان ..
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: تا بوده .. همین بوده :|
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: خواص بی بصیرت ؛ خواص بی خاصیت !! ..
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: لطف !!!
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: مرگ نوشت
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: وقتى مخ ، تاول مى زند :-D
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: قمرى نوشت
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: تو رفتی :|
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: 2000
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: حدسیات و خُل خُلانه نوشت
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢ :: درد نوشت :|
» پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢ :: ریشه ی شکل گیری عاشورا ..
» پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢ :: 1995
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢ :: اندر مدعیان مجازی :-D
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢ :: یاد بود نوشت
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢ :: مرضی به اسم خودشیفتگی !
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢ :: باشد که از اینا نباشیم :-D
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢ :: هواس
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢ :: فرهنگ شهادت
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢ :: «ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم نامشروع و حرام زاده میدانیم.»*
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢ :: برای شناخت ..
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢ :: بدون هیچ توضیح نوشت :|
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: جنگ با خدا ..
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: لا شعور .. لا منطق :|
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: باید از اول می دانستیم ..
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: رنگ ظلم ؟!
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: :-D
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢ :: سیاست شاه سلطان حسین ی !
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢ :: جهالت
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢ :: آرایش مى کنم؛پس هستم:-D
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢ :: نامتقارن :|
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢ :: همه چیز عادى است :|
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢ :: خوابم میاد نوشت :|
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢ :: روانشناسی تحقیر و توهین :-D
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢ :: "خدای را سپاس که دشمنانمان را از حُمقا قرار داد"
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ :: "من گریه مى کنم ، حالا برام بخند"
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ :: گند نامه نوشت :-D
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ :: گل شیفته فراهانی یا خودشیفته فراهانی ؟!
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ :: تقدیم نوشت ..
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ :: درد نوشت :|
» چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢ :: رهایی ..
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢ :: خواب ها :|
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢ :: «حق داری هر چی بگی»
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢ :: رنج :|
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢ :: ریشه ی برخی انحرافات جنسی!
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: فحش با اصوات نافرمش !
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: دیالوگ نوشت
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: یزید درون :-D
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: اینگونه خـ.ود / ارضـ.ـایی
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: مرگ به نیرنگ تو ..
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: دوست داشتن چه قدره ؟!
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: 1957
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: پوتین / مقام معظم رهبری / و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ..
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: سنگ ، کاغذ ، قیچی
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: زنگ تاریخ :D
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: آرزوهای بیات شده ..
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢ :: ;-)
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢ :: خاک ..
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢ :: حرام ؛ حرام است !
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢ :: سفر به لوت ..
» یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢ :: شبانه حافظ نوشت
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: م ا د ر
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: پارادوکس روحی نوشت
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: :-*
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: | &
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: هنر :)
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: ایران / عمل به آیات قرآن / ژاپن ..
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: 7
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: آتش :)
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: یادبود نوشت
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: اندر قشر به اصطلاح تحصیل کرده !!!
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: خساست/انگلیسی/جا*سبی
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: زندگی ..
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: استعمار/مستعمره/عقاید/زبان
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: سگ و وفاى بى مثالش :)
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: :-؟
» جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢ :: شب نوشت
» پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢ :: لا باور ..
» پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢ :: تخم کفتر هم تخم کفترای قدیم ! ..
» پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢ :: فریب .. / و .. مردم !
» پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢ :: آن مرد استکبار ستیز رفت !
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: بهاری که خزان بود ! / شعاری که فقط شعار بود :|
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: قهر :D
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: سریالِ ناتمام اِرورهای پرشین ..
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: عجب حماقت احمقانه اى
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: هیولا
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: انسان
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: «راز بدبخت شدن»
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: معلم شمع شدی، شعله شدی ، بپا یه وقت آتیش نگیری !!!
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: تاوان نوشت
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: تبریکات لازمه :))
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: خود را زیاد تحویل بگیریم !!!!!
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: آیا می دانستید :
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: Lidocaine 10%
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: سیه فکران !
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: دندان درد !
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: فروردینی :)
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: بیوتن و ... رعایتِ اصول ایمنی در انتخابِ عاروس !
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: این روزهای مذاکرات !
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: شوریده نوشت ..
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: «سیاه ست»یعنی .../نون به نرخ روز خورها را بیشتر بشناسیم!
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: کلاه گیس/قیاس اقترانی!/گیسو بلند/مذهبی..
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: باران نوشت ..
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: خسته نباشم !!!
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: از کلیله و دمنه :
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: دختر که باشی ... ؟!
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: صداقت !
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: بصیرت یعنی ...
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: 1900
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: دکتر زنان :D
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: مکتبِ «گ*ه*ی*س*م»*
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: موچکریم آقای شاعر ..
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: خدایا به هر آنکس که شعور ندادى ؛ پس چه دادى ؟!
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: نیستی ، نیستی !
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: پشت پرده ی مــُـــد شدن رنگ ها..
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: /!
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: بدون هیچ توضیح نوشت :
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: سکولاریزه = قارونیزه
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: حافظ نوشت
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: غم نوشت
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢ :: اندر جماعت روش ان فکر..
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢ :: خود گنده بینی :D
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢ :: ریشه ی شیعه هراسی ها .. شیعه کشی ها ؟!
» سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ :: بو سرده :)
» سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ :: زندگی ..
» سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ :: اسلام دین سیاست ..
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: در دولت تدبیر (!) و امید (!) صورت گرفت !!!!
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: روح / انی موچکریم ..
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: ایران و ایرانی از دید یک یانکی ..
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: این فتنه ها .. ))
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: چرا حسین شریعتمداری ؟!
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: ان شاءالله :)))
» یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢ :: آیا همیشه پای یک زن دیگر در میان است؟!
» یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢ :: خطرات و تهدیدها .. / خوش خیالی بعضی ها ..
» یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢ :: موهبت ..
» یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢ :: ¿
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: اندر برخی فیلسوفان مجازی ..
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: آره ..))
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: نهایتِ آزادی !
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: مرسى که خنده هاى هیستریکى بر لبان ملت مى نشانید !
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: انرژی هسته ای ؟!
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: زهی خیال باطل اندر باطل !
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: توت فرنگى :|
» جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢ :: وجود / خود درگیری / سارتر ..
» جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢ :: اندر منطق چماق و هویج غربی ها..
» جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢ :: :!
» جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢ :: ....
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ :: حس مادرانه نوشت!
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ :: پاییز ؛ فصل فین فین
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ :: مرسی از فحشای قشنگتون ..
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ :: بندِ ...
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ :: عیار..
» چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢ :: ... که زن بودم ! 2
» چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢ :: ... که زن بودم !
» چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢ :: لی لی پوت های پشت ویترین
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: ارزان ..
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: مردد
» دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢ :: مشکل
» دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢ :: اندر هنرمندان جوگیر ..
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: پاییز..
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: گیر سه پیچ ..
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: همین جوری حس های خوب نوشت
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: حافظ نوشت
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: شام آخر ..
» شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢ :: دوست داشتنی :-)
» شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢ :: باخت / مات ..
» شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢ :: کبریت !
» شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢ :: امروز :-؟
» جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ :: والااا
» جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ :: گذر آدمها
» جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ :: /:
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: ظلوما جهولا بودن انسان ..
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: یکــ
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: کانت اینجا؛کانت اونجا؛کانت همه جا..
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: زن بودن یا زن نبودن مسئله این است ؟!
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢ :: آدمها
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢ :: این سه قلم جنس :))
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢ :: :/××
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢ :: تب تند تنم ..
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: مکر خدا ..
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: ؟!
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: حس نوشت ..
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: هیچ نوری روشنم نمی کند حتی ...
» دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ :: «اگر دین ندارید؛ حداقل آزاده باشید»
» دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ ::
» دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ :: فندقی، نخودچی های من..
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: دل تنگ نوشت ..
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: ایرانسل یا افغانسل
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: مشکلات فنی پرشین بلاگ خر است !
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: عصبانیت نوشت
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: :^
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: این مدل اعتماد به نفس ))
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: |_
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: خفه لازم..
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: :)))
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: وقتی به دکتر هم مراجعه می کنی !
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: بی ربط نوشتها !
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: «وقتی همه خواب بودند.»
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: باد .. بباد !
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: مرگ به نیرنگ تو ..
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢ :: فقر/تبعیض/سرمایه داری/فاصله ی طبقاتی اجتماعی..
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢ :: برای معطر شدن فضا :|
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢ :: خارش..
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢ :: تولد ..
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢ :: ریشه را باید خشکاند :/
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: :x
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: گاهى جیغ هم لازم است :)
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: پناهِ امنِ خانواده ..
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: 1800
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: :/**
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: «خنده دار است بخند» ..
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: غضنفران سیاست !
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: «فحش می دهم ؛پس هستم»
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: اندر احوالات برخی دختران مجازی ..
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: انتقام!
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: نرمش قهرمانانه یا ذلیلانه ؟!
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چراغ ها خاموش ..
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: !! بُرد _ بُرد !! ..
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢ :: اندر عشق های آب دوغ خیاری ..
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢ :: این پست فقط جنبه ی تزیینی دارد!
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢ :: :O
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢ :: اندر قضا شدن عدالت ..
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢ :: سر در گم
» دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢ :: حربه ..
» دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢ :: ابراز احساسات نوشت
» دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢ :: کرایه
» دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢ :: شدت تهاجم هجومیِ فرهنگی تا به کجا ؟!
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢ :: میگذرد .. هر آنچه که خوب و بد است!
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢ :: !/
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢ :: دستاورد !
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢ :: دشمن؛ دشمن است !
» یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢ :: زن و شوهر دعوا کنند..
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: ؟؟..,,
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: جان فدای آزادی..
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: اندر جوجه سکولاران مجازی
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: حافظ نوشت..
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: :(
» جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ :: o_O
» جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ :: صورت و سیرت / دکترا و سیکل / اخلاق و فاقد اخلاق ..
» جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ :: نبود ..
» جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ :: ماده پرست شدن و ملاک ها برعکس شدن !
» سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢ :: مسخ و نبودِ دل گرمی ..
» سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢ :: به قول حافظ: این قصه سر دراز دارد!..|
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: «اسرائیلِ شجاع»!!!!!!
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: « سرانجام این رود.. مرداب نیست !»
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: ایران و ایرانی ..
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: نمی دانم یک دختر هم می تواند از این حرف ها بزند یا نه ؟
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: بگو بسوز که سوز تو ... !
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: /.-
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: هیچی !
» جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢ :: مقابله به مثل ..
» جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢ :: ایران و نصف جهان و ..
» جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢ :: فحش و ریشه ی اجتماعی اش ..
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ :: دولت راستگویان!
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ :: :(
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ :: به کجا چنین شتابان ..؟
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ :: ؟.-)
» چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢ :: دانشجو .. و کولر خدا ..
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: ازدواج با طعم گس خرمالو .. ))
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: فتان ..
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: تقوا ../
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: حالا دیدی؟!
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: سرانجام یک مرتد ..
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: هنوز و همچنان ...
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: اندر احوالات منطق آب دوغ خیاری و منطق فحش می دهم؛پس هستم بعضی ها..
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: کاش /
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: حقیقت.. ترس دارد!
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: کلفت جامعه!
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: همین جوری ..
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: دوستان اسراییل ../دوستان فلسطین ..
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: شهریوری نباشید!
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: ساعت مچی ..
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: سارای سیاسی نویس..
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: آیا مرغ همسایه غاز است!
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: «شهید»
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: ستارالعیوب ..
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: آبادان
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: دیکتاتوریسم و شعار پوچ و توخالی زنده باد مخالف من بعضی ها !!
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: زیگموند فروید و انقلاب جنسی اش ...
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: انقلاب فرهنگی یا ....!!!!
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: ژان پل سارتر که بود؟!/ورای زندگی یک فیلسوف غربی!
» جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢ :: جوابیه!
» جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢ :: آزادی،درمان! و...انقلاب جن/سی ..
» جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢ :: دچار
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ :: زرتشت ؛ پیغامبر ایرانی ..
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ :: وقتی فتنه گران جان دوباره می گیرند !
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ :: تنها آرزوم ..
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ :: خواب ها ..
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ :: الوداع نوشت ..
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: حامد زمانی :))
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: ایران هراسی ..
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: اندر خودشیفتگان مجازی ...
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: 20 درصد..
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: سقوطی به بلندایِ ...
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: :*
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: بلاتکلیف نوشت))
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: .+.
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: دشمن
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: کابوس ها
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: برای یک هیچ کس !
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: باطل نوشت
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: گُل ..
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: اندر احوالات یک نتیجه !
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: :-(
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: /!
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: 17 شهریور
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: هولوکاست؛دروغ صهیونیسم!
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: ماشینی .. !
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: 1700
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: سه تا دیوونه!
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: شروع .. /
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: غفلت نوشت ..
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: چای ..
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: معجزه و محفوظ بودن قرآن و ظلوماً جهولاً بودن انسان ...
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: رازها ..و کلمات ..
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: شرمنده:+
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: حال نوشت ..
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: حوض نقاشی..
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: سکولاریزه بودن دانشگاه ها؛سکولاریزه شدن دانشجویان!!
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: خریت مدرن ..
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: خواستگاری کردن دختران ..
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: جدایی..
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: فرار به جلو /مغلطه..یا ...
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: در آرزوى تفکیک
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: خون و آهن !
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: فردا ))
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: اندر مزاحمین مجازی..
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: تابستان امسال..
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: ازدواج به هر قیمتی ..آیا!
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: دشمنان کیهان و شریعتمداری!
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: !!!!!!
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: «لج و لجبازی»
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: مهمانى ..
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: زن :/
» سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢ :: حافظ میگه :
» سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢ :: از شدت فراوانی..
» سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢ :: جمله ای تاریخی!!!!!!
» سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢ :: این روزهاى دنیاى سیا/ست
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: یا هیچى یا ...هیچى !
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: میدان
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: شهید و ناموس و وطن ..
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: قطعه شهدا..گنجینه ی شهدا و .. دیگر هیچ!
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: تو را ..
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: بازگشت به عقب))
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: مهمان نوشت
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: حافظ نوشت
» یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢ :: 2 قدم
» یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢ :: دشمن شناسی از مدل تلویزیونی اش!!
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: عروسک!
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: امید..نا امیدی!
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: بن بست زندگى خانوادگى در غرب..
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: مردِ خوب..
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: اندرحکایات نظرات غیر فعال..!
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: عقل چیست؟!
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: ^_×
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: خرس :))
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: ده سال بزرگتر
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: زندگی!
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: سرم...
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: اندراحوالات برخی روزنامه های زنجیره ای..
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: نمان..
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: سارا کورو..
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: رژیم جعلی و اسم جعل اندر جعلی..
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: سرطان و ادرار..
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢ :: مهم است.+
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢ :: گرگ زاده...
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢ :: ;)
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢ :: نسیان..
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢ :: من تو را میشنوم..تو هم منو میشنوی..؟!
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢ :: قحط الرجلین..))
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢ :: دومین کاربرد آینه های موجود در ایستگاه مترو
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢ :: هفت روز ماه ..
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢ :: چقدر خیالم راحت است/خدا آدم نیست رنج بکشد!
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢ :: هم اکنونِ من!
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢ :: از این جهت خوشحال بود...|
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: ازدواج فامیلی یا ....؛مسئه این است!؟
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: لیلی...
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: سیگار..و آمریکا و جوانان ایران..
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: صبور..
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: ریش پروفسوری..
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: غم بخور..
» یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ :: صدا و خاطره ها..
» شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: اگه این اسم نه!..پس چه اسمی..آیا؟!
» شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: فرمایش..
» شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: سیاست؛لا پدر،لا مادر،لا خواهر،لا برادر و لا خیلی چیزای دیگه..
» شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: داداشِ دوست آدم..
» شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: شکست نوشت
» جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ :: مردان متوهم و متوحش..
» جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ :: گاهی..همیشه..
» جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ :: مرگ پروانه..
» جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ :: انرژی هسته ای..
» جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ :: عدالت از دیدگاه مقام معظم رهبری:..
» جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ :: درب..
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: انگار..
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: ابر..
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: روانشناسی کودک..
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: عطر زنانه..مردانه..
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: دروغین ترین های مجازی..
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: کارایی مرد ها..
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: هندوانه های در بسته!
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: از جنس مهربانی..
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: یک عمر..
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: اندراحوالات تیترهای سرکاری..
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: گذشته))
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: برای درمان افسردگی..
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: جذبه!
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: سلیقه ی مرد ایرانی در انتخاب همسر!
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: خوبِ قدیمی..
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: 1600
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: کم محلی/سگ محلی
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: ضمیر ناخودآگاه..
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: این یه تیکه..
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: راست می گفت!
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: اگر زمان بایستد!
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: عدالت و گفتمان عدالت؛مظلوم..
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: مسلمانی به اسم نیست!
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: دو دسته ی..لا منطق!
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: چرا تفکیک.؟!
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: نماندن/نبودن/و رفتن..و رفتن..
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: فروردینی باشی و..
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: ..و رفتیم!
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: با دانشگاه بدون تفکیک جمله بسازید!؟
» یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢ :: بدشانس تر از بدشانس..
» یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢ :: «از 21 گرم هم سبک تر»
» یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢ :: عینک و کمربند..||
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: حسرت نوشت
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: توهین به شعور مخاطب..))
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: «خطِ زمان»
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: خیال را باید بی خیال شد!
» جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢ :: مرد باش نه ..
» جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢ :: نداشتن داداش..
» جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢ :: یک روز بدون کامپیوتر..
» پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢ :: «چقدر حرف نمی زند»
» پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢ :: عروسی..
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: :/
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: سقوط..
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: ملاک مرد بودن..
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: خاطره..
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: والااااا
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: حرف ها را..
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: دوستم../
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: برای تمرکز حواس..
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: اول مقصر..))
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: کیهان و شریعتمداری..
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: همه اش خواب بود و خیال..
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: یک بوم و دو هوا..
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: ناناز..
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ :: به چه دل خوش کرده ای..
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: اگر رامشان نشوی..))
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: نماز شکسته!
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: زن بودن یعنی..
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: رو مخ..!!
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: خیانت..
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: مستند حشرات؛ پخش زنده!!!
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ ::
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: اخلاق بارز اصفهانی هااا...
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: زنده باد احمدی نژادیسم..
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: سکوتش/آرامشش
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: چرا یکهویی میروید..خخخخ!!
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: تنگ..
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: نمی آیی...؟
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: نگذارید./نگذارید./نگذارید.
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: یه داداش هم نداریم..))
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: مثل روز..
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ :: «زیر باران باید رفت»
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ :: چگونه وبلاگ نویس شدید!
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ :: عروسک..
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ :: پیام های تبلیغاتی اتوماتیکی..
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ :: اندر احوالات یک دهه نودی ..
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ :: یک بوم..دو هوا..
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ :: یک عدد پستِ ناله..
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ :: چیزی به اسم معجزه وجود ندارد/معجزه؛ خود انسان است!
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: مردان(!!) سیا/ست..
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: دور اندیشی..
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: :-)
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: روانشناسی تربیت در خانه و مدرسه!..
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: این مدل راهیابی به وب؟!
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: باز هم نگاه ابزاری و تبلیغاتی به زنان؟!..
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: دلِ تنگِ تنگ!
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: از جلو نظام..
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: به رنگِ خدعه!
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: وقتی بی ارزش ها؛ارزش می شوند..و بی هنجاری ها؛هنجار!
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: سیه فکران ایران..!
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: پژوهشی بس دشوار..!!!!!!
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: یاد باد آن روزگاران یاد باد..
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: برش داشتیم.
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: دنیا؛عروس هزار داماد..*
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: به اذعان خودشان..
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: اولین نشست خبری!..
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: زیر ذره بین!.
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: ماه عسل!!!!!
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: نمی دانم...
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: کجایی ..؟!
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: وقتی همه خواب بودند!!!!
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: حرام ؛ حرام است!
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: بعضی ها لا عفت کلام!! ..
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ :: :))
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ :: تنهایی یعنی..
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ :: خداحافظی نوشت ...
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ :: نوبت عاشقی..
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ :: پند خواهرزاده..
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: 12 مرداد 92..
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: بارانِ شب نوشت
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: یا من یا تو ..
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: دکتر حسن عباسی..
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: به اذعان خودِ یهودها..
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: ملاکی برای محبوبیت..
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: فیلسوف ها ...
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: 1500
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ :: سیب و سلما ..
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ :: جاده و انتظار ..
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ :: «نوستالژیک طناز»
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ :: آرمان شهر ...
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ :: قطعه 24..
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ :: حرف حق..
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢ :: اندر احوالات پیام های اخلاقی TV
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢ :: فقط چهار درصد..
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢ :: شک نکن!
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢ :: شغل ..!؟
» سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢ :: در لفافه ...
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: ایمان//
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: چشم زاغ های بازیگر..
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: رخت/بخت..
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: سفسطه ای برای ارزانی...
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: وفا؛بی وفایی..
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: فقط رفتن است..
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: مادرانه !! ..
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: معیار برتری..
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: پدر تروریسم بین الملل..
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: کدام؟!
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: دو دعا..
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: وقتی مرغ همسایه غاز است!
» شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ :: 40+
» شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ :: ../
» شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ :: فوت بال
» شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ :: از رادیو هفت..
» جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: اسمش چه باشد: جو زدگی یا بی هویتی ؟!
» جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: تأثیر هنر شعر و موسیقی بر زندگی؛جنگ؛زندگی در طول تاریخ..
» جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: اسم پسر..!!
» جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: تب فیسبوکی..
» جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: وقتی وبلاگ موسوی و اختصاری بهترین های پرشین می شوند!
» جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ :: (×_×)
» پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: وقتی دشمن .. ریشه ای روانشناسی می کند!
» پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: اندر احوالاتِ وطن فروشان و خائنان...))
» پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: پایان آمریکا !
» پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: وقتی زمان و مکان از دستت در می رود!
» پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: چرا..آیا ؟!
» پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: حُسن!
» پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ :: حلال..
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: دوره ی ابتدایی..
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: شباهت..
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: می ترسم..))
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: «رفتند یاران..چابک سواران..»
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: اینگونه دیدن!
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: به رفتن؛به رفتن؛به رفتن بیاندیش..!
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: به رنگ خیال..
» سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: وقتی بدحجاب ها و اراذل در جامعه ی اسلامی..جری می شوند!
» سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: آرزو نوشت..
» سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: فلسفه و بُعد روانی حفظ حجاب در زنان..
» سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: خواهر شوهر..:)
» سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: مستند!!!!!
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: آمریکایی ها غیر قابل اعتماد و غیر منطقی هستند....
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: نسلِ محکوم به ...
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: حرف هایی از جنس..
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: فروردین#آبان
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: دانش گاه..؟!
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: خاطراتِ بهشت کودکی..
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: بخشش..
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: دی شب و امشب..
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: بازی خاله و خواهرزاده..
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ::
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: این سفسطه ها..این مغلطه ها..
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: خاموشی و هزار حرف نگفته..
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: پیام بازرگانی های مجازی..
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: به رنگ قهوه ای..
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: صدا..
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: اندر احوالاتِ خوانندگان خاموش..
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: رابطه ی دستپخت و چاقی..
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: سمبوسه و در بسته!
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: دور..
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: باید..
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: +مجازی+
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: گفت و شنود/هیاهو..
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: :؟/.
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: نوشابه:)
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: برای زندگی..
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: فقط یک روز..؛فقط یک بار..
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: ترس:)
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: بعضی وقتا باید نوشت/
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: سه مدل وب نوشته..
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: ثانیه های گیج و عبوس و منحوس..
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: ×/
» پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢ :: ..!؟/
» پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢ :: نمی دانم چرا..
» پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢ :: گل ها...
» پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢ :: باور ندارم که انسان دشمنی کند..
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: کشیدن چادر در جواب امر به معروف..
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: فروردین # شهریور..
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: «تاوان ایستادگی»
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: آرشیوها..
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: پشه..
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: اقیانوس..
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: به اندازه ی فکرت..)
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: جاهلیت در عصر مدرنیته و ماشین!
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: قاصدک../
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: این مدل فراموشی..
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: خیابان انقلاب و دیگر هیچ..
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: ^_^
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: 1400
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: تعهد و مکتب..
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: 24 تیر 92..
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: سه دروغ بزرگ..
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: مطابق افکارم..
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: گمم..
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: نگاه مجازیون..
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: خدا را شکر..
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: یادی از یکی از کارت پستال ها..
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: فقر فرهنگ..)
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: برای مردی از جنس مردمی که دیگر تکرار نمی شود!
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: این پرنده ها..
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: ظرف ها را باید شست..
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: یادی از مجازیون گذشته..)
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: ..و دیگر هیچ!
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: ؟..
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: اندراحوالات بعضی ها...
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: شک..
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: کشف حجاب..
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: هیچ..
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: ؟؟؟؟؟؟؟؟
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: صادق هدایت و زنان ایرانی
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: عفریته!
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: منطقیه!..
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: کارد به استخوان..
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: حشرات سِمج
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: ترافیک برنامه های تلویزیونی در ماه رمضان..
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: منطق حرام بودنِ دوستی های غیر مشروع..
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: اَلسلام علیک یا اباعبدالله..
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: خواننده های پرشین بلاگ..
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: این چند خط از "چقدر حرف نمی زند"
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: خود درگیری مزمن با خودشان .. هم!!
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: نیویورک
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: تنهایی..
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: 1366
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: همین جوری نوشت|
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: این متلک های جنس مثلا برتر!..
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: چه شود...
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: #×|
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢ :: عقده ها ناشی از کمبودهای کودکی....
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢ :: باور..+
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢ :: رحیل..
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢ :: «راستش را بگو»
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: این چند وصف..
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: آرامش..
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: اسمش روشه!
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: ترویج فرهنگ غرب در تبلیغات بازرگانی..
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: حیاط خانه..
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: اشک..حین خواندن کتاب..
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: حرف را..
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: حس نافرم..نامفهوم..
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢ :: خطا/محاکمه/..
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: تفکیک و وطن..
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: دَرک..تَرک..
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: حرف ها..
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: :>/
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: آیا..«همیشه پای یک زن در میان است»..؟!
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: هر شب..
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: مسأله..
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: کاش..
» جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢ :: آب:|
» جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢ :: پایانِ یک نویسنده!
» جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢ :: دکوراسیون و کتاب!!!
» جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢ :: جین وبستر..
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: ؟؟/؟؟
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: پدر..
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: آدم..
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: تا او..
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: عطر گذشته..
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: «عاشقانه نوشتن»
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: #...
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: حجاب زنان الجزایری..
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ :: من از کدامینم؟!..
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ :: باور..
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ :: حکایتی از وحشی بافقی
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ :: قدِ دوست داشتن..
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ :: در من تعارضی عمیق ریشه دوانده!
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ :: مغموم
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢ :: این و آن..
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: ملامت:)
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: در ظلمات..
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: شهیدان زنده اند..
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: برای یک عزیز مجازی..
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: جواب یک شبهه..
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: مدرک..
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢ :: نبودنت..
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: عدالت اجتماعی؟!
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: 1313
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: ساقی..
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: شاعری..
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: بعد از اختراع ماهی تابه..
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: طواف کعبه ی دل..
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: :(
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: به رنگ نفرت..
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: «قصه های غرب وحشی»
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: «متهم»
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: ..
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: چرا تفکیک؟
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: کتاب های نخوانده..و نصف نیمه خوانده!
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: گوجه لو../
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: 1300
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: روانشناسی دشمن..
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: چشمان پر اشک و دل پر درد آسمان..
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: من و ازدواج...)
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: حوصله/آرزو..
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: هر گونه "......"؛ممنوع..
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: ساده دلم..
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: «قرار..نه!»
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: بدبختی دیگران..
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: و چه زود آینده می آید!
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: حس خوب زن بودن..)
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢ :: کلماتی برای فریب..
» شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢ :: این همه داستان..
» شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢ :: عقب گرد..|
» شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢ :: ارزش..
» شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢ :: خیانت..:)
» شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢ :: شیزوفرن/زندگی/سارتر/
» شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢ :: سکوتـــ
» شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢ :: ..چه بودی؟!
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: اعتماد به نفس..با رنگ و بزک!
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: ایرانی..
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: «نجوای عاشقانه..»
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: کودک//
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: ملکه ی ذهن..
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: جرم.
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: خنده ی شهیدان..
» جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢ :: «اما دریغا دریغ..»
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: درد ترین درد..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: اندیشه ی شهامت..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: جنون..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: سرنوشت ِمبهم..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: !..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: شب و دردِ دندان..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: رند..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: وقتی که..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: رنج..
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: چرت!
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: مرگــ
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢ :: ترس از آمپول..
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: +_×|
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: جوانان پفکی..روغن نباتی..
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: تلخِ تلخ..
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: وجه اشتراک..
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: چی بگم؟
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: یک عدد اشتباه..
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: روانشناسی مردان..
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: چه کسانی خَز تشریف دارند؟!
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: ثبت و جاوید در محالات!..
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: زنان چشم زاغ...
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: خوش شانس!!!!
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: ؟!
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: یک عدد هیچ!
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: موسم هجرت..
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: تنها جایی که زیاد دوستش دارم..
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: علت نسبی بودن ارزش ها..
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: /".)
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: راه..
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: از این..
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: !؟؟
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: آیینه ای بزرگ..
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: دیگ به دیگ میگه.........
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: سرخاب/سهراب..
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: فحش یا تعریف؟!
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: >..<
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: این جمعه هم نیاااااااااا.......
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: شبــ
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: گذشت و صداقت..
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ :: یک اعتراف دخترانه..
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: قصاص به چه معنی است؟و چرا انجام دادن آن ضروری است؟
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: /؟.
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: تقلید..
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: اولین شب آرامش!!!!(بخوانید:استرس)..
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: مضحک..
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ ::
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: مفت خورالدوله هایی به اسم آقا زادگان..
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: زیبایی اندیشه..
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: چه فرقی می کند؟!...
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: +..
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: حرف حساب..جواب ندارد..!
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: گم..
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: بی حس نوشت..
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: دوری از آدم ها..
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: قلم..
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: سیاست های زنانه..
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: چرا نمی آیی؟!
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: ؟!
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: «به اسم پدر»
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: زهی خیال باطل..
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: فقط به حکم بودنم..
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: حکومت برای همه....
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: باران نوشت..
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: (:
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: پایان مکالمات فلسفی یک عدد جنس مذکر و یک عدد جنس مونث..
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: قرعه بهشت در هزاره فتنه..
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: بدون شرح...
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: چرا...؟!
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: رفتن.../
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: از کشفیات دیگر..
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: «چارچنگولی»
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: وقتی خودشان و شخصیت شان را لو می دهند!
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: 1200
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: رژیم سلطنتی انگلیس را بهتر بشناسیم!
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: رنگِ آبی آسمان..
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: :/
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: آزارهااا..
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: انسانیت می گوید..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: عقل..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: ریشه ی ترس:موهومات..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: فلسفه ی زود ازدواج کردن..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: نترس..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: ظاهر پرست..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: کتاب..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: چون..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: چرا؟!
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: شاید برای فریب باشد!..×
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: حجاب اسارت نیست؛امنیت است!
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: تفاوت..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: جوان..))
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: سرگردانی..
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: صلاح از ما چه می جویی؟!
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: بین حق و باطل "اعتدال" نمی شود که خود "بیراهه" می شود!
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: عدالت و شکلات..
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: حوالی..
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: «گودزیلا علیه گودزیلا»*
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: همین جوری..|
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: عطر مردانه..
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: غیر قانونی..
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: دغدغه ی مرفهین بی درد و بی دردان مرفه!
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: این پست باشد برای حسین شریعتمداری!
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: فیس بوووووووووق...
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: :(((
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: رسوااا..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: صعود..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: همین جوری نوشت...
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: !..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: در این فتنه ها..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: اندر احوالات بعضی از فروشنده هاااا....
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: داف..؟
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: "رسوایی" مسعود ده نمکی..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: به اذعان خودِ عرب ها..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: حکمت..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: مد روز..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: سی نما..
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: /!!؟
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: بعد از تو..
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: لطفا..زودتر تمام شو..!
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: «یاد یاران شهید..»
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: خوب چرا؟!
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: «..بهار، فقط با بهار زهرا می آید!»
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: ..,,,
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: منطق و انصاف و عدالت هم خوب چیزی است!
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: واقعیت؛کابوسی بیش نیست!
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: وقتی که"نفت" تمام شد...
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: مردان..؟
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: حتی اگر...
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: عصر،عصر شما نیست!
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: قرعه..
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: مردهااا!!!؟؟
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: شعار..؛عمل می خواهد..
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: عصرانه..
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: این چند حرف..
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: که چه شود؟!
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: مقدس..
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: بهتان تقلب..
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: بیدارتر باید بود...
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: یادشان رفت..
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: پر..
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چه کسی برنده است!؟
» جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢ :: یادمان می رود..گاهی..))
» جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢ :: امروز..
» جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢ :: نگذارید..
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ :: :؟؟؟؟
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ :: «اَصلح..جلیلی»
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ :: به رنگ پرتغال..
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ :: مکتب ایرانی؛هرگز..
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ :: انسان عصر جدید..
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ :: دلِ تنگ...
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: خارج!
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چو..
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: اجماع بی سابقه نخبگان و مدیران:جلیلی را اصلح می دانیم.
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: ابدی..
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: اَللّهم عجّل لِولیک الفَرج..
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: برای مسیح(علیه السلام)
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: «برای همیشه..»
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: آهنگین...
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: اُمید..
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: شبیهِ سیلی محکم..
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: و دیگر..
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: ((-_-))
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: هنوز و ...
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ :: رای ما...
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ :: مهم نیست..
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: مستند امشب..
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: دقیقه نود..
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: نظام آموزشی..
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: علم و عمل..
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: اخلاق ایرانی..
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: عادت..
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: دسته بندی مردان..
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: دوری...
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: 1100
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: یه داداش هم نداریم!!
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: اقوام..
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: تبلیغ..
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: تابستان..
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: باتلاق..
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: اندراحوالات بعضی از هنرمندان..
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: خلوت...
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: نوبرانه هاااا...
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: تکلیف حق؟!
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: لطفا در دانشگاه "خز" نباشید!!
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: $!!
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: شرط اول..
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: دروغ ها و آدم هااا..
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: تفکیکــ
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: وای بر من..
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: رنج و گنج..
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارراه حیرانی..
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: پتک گونه..
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: !!من مَردم!!
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: «کمالِ هم نشینی»..
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: احمق نوشت..
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: فحش...
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: روشن فکر..
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: مرگ بر منافقین و دوستدارانشان...
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: زن بودن...
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چادرم..
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: حقیقتِ زنِ مدرنیته..
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: تساوی حقوق زن و مرد؛یک شعار پوچ و خالی از منطق..
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: باید که رفت..
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: دانشگاهِ بدون "تفکیک" کلا..سراسر "جو" است!!!..
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: حربه ی شیطان..
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: فتراک..
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: جدا ناپذیر..
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: ای خمینی..
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: بی تو با صبح بیگانه بودم..
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: درخت..
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: «سزای گران فروش:نخریدن است!!»
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: عادت..و..مردگی..
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: آنها که نمی جنگند..
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: این مدل ظرفیت؛ منو حلق آویز کرد...
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: /////
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: باور زندگی..
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: نیمه ی خرداد..
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: دروغ و دروغگوو...
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: ؟!/
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: آیاااا...؟
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: روزگاری است..
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: اینگونه دزدی ...
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: مزاحم تلفنی..
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: جشنواره "فجر" علیه خود "فجر"
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: «به دلت رجوع کن گاهی..»
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چند خط یادگاری..
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: حقارت..
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: من اینجا هستم..
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: این چند گزینه...
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: شناخت..
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: اگر تفکیک بود..؟!
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: و سطر اول این بود..
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: افراط و تفریط..
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: ما فقط نگاه کردیم.
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: نامرد..
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: از ستاره ی کوچکی..
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: !!
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: دنیا قشنگــ نیست!!
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: استرس زاااا...
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: چون که او...
» جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: خوبی های پرشین...
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢ :: مامان...
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢ :: به همینشم..قانعیم ولی کافی نیست!!
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢ :: :||
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: شست و شوی فکری..
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: دو خصلت دو رویان..
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: جلب توجه..+))
» چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: علاقه..
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: برای هدفت..
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: هیچ وقت..
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: ""..
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: ایستادگی..
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جنس های آبکی..
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: وقتی ملاک:ظاهرت؛تحصیلاتت؛پولت؛ماشینت؛خانه ات و..میشود
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: این مغلطه ها..این سفسطه ها..
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: سرعت عمل...))
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: اگر...
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: بهشت نگاهت..
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: نوبرانه!!!
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: :|||
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: شاید دیگه باید گفت:مُرده رود
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: این گونه خیرات..
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: اندر احوالات حرف های ناب بعضی هااا
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: چه "بد" قضاوت می شویم..
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: غلط کردم..
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: زن زیادی..))
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: «بازی با کلمات»
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: یک عدد رویای شیرین..
» یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: تعادل..
» یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: سابیدن یا آب کشیدن، مسئله این است!
» یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: انتخاب..))
» یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: ؟.
» یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: فوتبال در زبان آلمانی هااا..
» یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: فوتبال..
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: چه شده..؟!
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: 1000
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: عزت ایرانی..اقتدار ایرانی..
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: محال..
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: اندر احوالات فیلم هایی چون فیلم"برف روی کاج ها"
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: جواب منطقی پدر به دختر..
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: در جست و جوی عاروس یزدی..
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: راه بلد..
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: «ما ز یاران چشم یاری داشتیم/خود غلط بود آنچه می پنداشتیم.»*
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: چشم..گوش..هوش..
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: ../
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: «سرمقاله کیهان یک روز بعد از عدم احرازیت صلاحیت هاشمی»
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: «مهمان آنقدر ماند تا صاحبخانه شد...»
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: :|
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: عوامل پدید آمدن و رشد نهضت های دفاع از زن
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: «رفتند یاران..»
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: معجزه خود انسان است.
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: «تو فقط ببین..»
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: ؟..
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: عدالت را تعریف کنید؟!
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: دکتر خداحافظ..
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: !!..
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: عروس..
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: اینگونه تبلیغ برای تجمل گرایی و مصرف گرایی..
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: خرید گل..
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: اولین جنگ مسلمانان با یهودیان؛ تنها به علت توهین به زن بود!!
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: برای شهیدان وطنم..
» پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: اندر احوالات لینکدونی هااا...
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: بن بست..
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: پسرفت..
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: «هیچ نه انگیزه ای که هیچم،پوچم»*
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: ...
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: ترس از..
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: منهج عدل..
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: این نوع تخلیه..
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: ترشی کباب!!
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سزای گران فروش..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: و بعضی ها در سن 79 سالگی هم جا دارند..گویااا؟؟؟!!!
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دوستی با آدم بزرگااا...
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شیرین..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: حماقت..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اندر احوالات این مردان..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نزدیکی..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تشخیص..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: $؟؟,..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: احتکار در روز روشن..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: عادی شدن خیلی چیزااا..
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: حرف..
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سفر..))
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بشکنی..
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: برای شهید ژاله که اکنون لاله ای در خاک است..
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: موسیقی یا..
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: گاف «بی بی سیا..»
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قاصدکـ
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکـ توصیه از جانب خواهرزاده..
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نائب الزیاره..
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دلایلی برای ترکــ
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آرزوی مشترکــ
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قله..
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جنایت پل مدیریتی!..
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خواب زده..
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چشم..
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آه ای تفکیک جنسیتی..
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چرا؟؟!!...
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ظرفیت..
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خرمشهر..
» چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ایرانی کشی(هولوکاست ایرانی)
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ؟!!!
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: «چقدر حرف دارم..»
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تمام../
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سخن گفتن..
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بگو مرگ بر شاه..
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: عجباااا))
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ؟/..’
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نماز بی ولای او..
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قرون وسطایی هااا....
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: هدف؟!
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: «از ماست که بر ماست..»
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: !!$..
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دستـِ دوستی!
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: مطلق..
» سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قرعه بهشت در هزاره فتنه..
» دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: همش این شکلیه؟!
» دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ×
» دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خاکـ ایران..
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: این مدل ترویج بی غیرتی..
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ساپورت..))
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ..
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آدامس..))
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تصویر زن در سریال های طنز تلویزیونی..
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جواب؟!
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: در جست و جو..
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دیگ!
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: منطق بعضی هااا..
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: !!!برهنگی و پیشرفت!!!
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کم آوردن..))
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اکسیژن
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دلیلی ندارد.)
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آدم هااا..
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چه بدتر از این؟!
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: در بابِ اشیاء..)))
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 900
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: !../
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: حقیقت زنان..
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بزرگترین دریاچه..)))
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خانوم دریایی..
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قضاوت:|
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: فریب..
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آرام..
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: «خواب و بیداری..»
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کم کم..))
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: زین پس..بیشتر سکوت خواهم کرد..!
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: حق انتخاب با شماست؟!
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ؟
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: این دو لهجه..
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: زبانِ فارسی..
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بباد..)))
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: عدالت در شهر..
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اما خیلی غصه دار است..
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سنگ اراده..
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: حرم..
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: غفلت..
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آدمیت مرده بود..گر چه آدم زنده بود..*
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: عشق آخر هفته ای..
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: مرگـ و زندگی..
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سرکش..
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: همین جور..))
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شاد نیستم|||
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ترمیم ناخن!
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: میز..(:
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نظام اداری بیماااار...
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: راه به راه..|
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قشنگـ نیست!
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: هوای ابری دلم..
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بسم الله..
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: گذشتـ..
» سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سرزمین تنبل هاااا...
» سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: فیلمی که زیاد حالش خوب نبود!
» سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: گاهی اوقات:..
» سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: همین جوری..؟|
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: از فیلم "پرتغال خونی" چه نتیجه ای گرفتید؟!
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ..+ی
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: «سیاه ست»
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ×
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: «شکاف طبقاتی»
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بی خبران..
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: به کجا چنین هول هولکی..
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ^_ )
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: !
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: وقتی..
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چه سنگین..
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: این بود..بالابردن مقام زن؟؟؟؟؟!!!!!
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خروپف..
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ..."
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ترس..
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: حریف..
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: درد دانایی..
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند*..
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: هیجان انگیزترین شغل هااا...
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تعبیر..
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نمایشگاه کتاب امسال..:
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اگر رییس جمهور بودی..
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بیداری..
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: فلسفه ی تنهایی..
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سفر..
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: برعکس..
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تعصب..
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چرایی پسران ایرانی..
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: مرگ بر تروریسم..و پدر خوانده هایش..
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نبوغِ ایرانی..
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دلم تنگهـ..
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: مهره ی مار...
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ×)))))))
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اُشین!!
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: «ماده ابلیس..»
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نانی در کاسه ی خون..
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جملات دستوری..
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ! ّ.
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نمی دونم..)))))
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کجای این قصه قشنگ بود!؟
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اینجوری دیدمشون!
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: باقی مانده..
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: (

عناوین مطالب وبلاگ "یک دختر خل گزارش می دهد!"

» ::$)
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: فرشته..
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ؟؟..//
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سیاه فکران..
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تمدن و برهنگی..؟!
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قدس..
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شهید همت..)))
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: *_*||||
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: میمون درون..
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ||||...
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تو ای امید محال*..
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روانشناسی زنان..
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: رررررررررررررررررررر
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: حرف اول..
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سکولاریزه.
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: @_@
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ..~..
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نعره کشید..
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: به چه قیمتی؟!
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 800
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نگو نه!؟
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: در مدرسه ی دخترانه..
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: لهجه..
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: -_×
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: مممممممم
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: >...
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چرایی مادرشوهران ایرانی..
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ...؟/
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اندر احوالات آقایون داماد..
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شبیهـ
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: |
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خیال،خیال است.
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 29 آذر..)
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شهر ما..خانه ی ما..
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: منطقیه!..
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: گم گشت..
» چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: پدر..
» سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: :|:)
» سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تو چه میفهمی؟!
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ..+
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تلخ..
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: شهید..
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: کاش..
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: ای جاان منی..
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: این انقلاب..
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: دستِ نوازشگر..
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: !#
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: بیا و برنگرد..
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: بزرگـ شدن..
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: افسانه ی سه برادر..
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: فرق است ..|
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: تنهای تنهااا..
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: سنگ صبور..لطفاا!
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: به رنگ شب..
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: در دل کوهستان..
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: باخت..
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: از بس..
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: (+_×)
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: دل تنگی که شاخ و دم ندارد..!
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: رفتن/نماندن..
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: اِسمش>>
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: این گونه مردن..
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: باورم نکرد..
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: سیاه و سفید..
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: دلِ تنگـ
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: این همه تنهایی..
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: 754
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: ..؟
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: ایمان..
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: آغاز عالم غلغله..پایان عالم زلزله..*
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: با یک امتیاز هم صدر نشین باقی ماند..
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: گم..
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: نزدیکـ..
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: شاعری و عاشقی..
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: رویا..|
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: +..؟/
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: غ-م..
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: این طعم..
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: بازیچه..
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: امانت..
» دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢ :: بخواب آرام...
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: باهم/برای هم/رویای هم..
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: پوزخند...
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: به رنگ حنااا...
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: یکـ قطره ایم..
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: همه چیز را..مثل زندگی!
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: حس آن لحظه..
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: نظر بازیگر کره ای در مورد پسران و دختران ایرانی..
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: از کدامین مغرب..؟!
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: خدا زِ تو نه بالاتر..نی تنهاتر..تنهاتر..*
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: ***!
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: ..&|
» شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: |
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: هزار..
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: ساعت شنی..
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: واکنش محرمانه3
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: |،؟
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: تفاوتِ نگاه..
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: خواب و سراب..
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: دانای کل میخوام!...نبود؟!
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: مرضی به اسم خودشیفتگی..و..خودبزرگ بینی..
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: خوش شانس!
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: «بازگشت پرستوها»
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: (؟..
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: خودشیرینی موقوف..!
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: بی خیال نتیجهـ
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: ..!؟
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: نماندن../سفر!
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ :: @@@
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: سایه ی انسان..
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: عطر گذشته!
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: ***
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: سخره گرفتن عزم و توانایی ایرانی..
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: تنها راه..
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: نشدنی!
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: هم نشینی و شخصیت!
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: عروسکام..
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: نکاتـ تربیتی..
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: خریدیسم..
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: این یه تیکه از اخراجی های 2:
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: 700
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: 12 فروردین در سفر..
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: حذف استقلال..
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: +_*
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: غیبتـِ غایبـ!
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: زنگـ ها برای که به صدا در می آیند..
» یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢ :: سیزده به در امسال..
» شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: پُر از احساس..
» شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: فرهنگ سازی برای حجاب در شهر تاریخی یزد..!
» جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: جایگاه!
» جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: ناب
» چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: خاطره +...
» چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: طعم..
» چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: ساده گرفتن..
» یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢ :: غریبه!
» شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢ :: امروز..
» شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢ :: گذشته ات..
» شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢ :: «من از خودم دورم..»
» شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢ :: حوصلهـ)
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: خودتـ /
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: عقل..
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: پُتک..
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: رهاا..
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: ^_^
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: «چه جمعه ها که یک به یک غروب شد..نیامدی»!
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: آخرش..!
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: اندر احوالات خریدهای این روزهااا..
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: گذشت..
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: «در یک جوانه نیز،شکوه بهار هست.»*
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: حکمتشـ..)
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: تبلیغات کودکی...
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: کم حرف بزن.)|
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: کلاه قرمزی92
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: |؟..,
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: اعصابِ خط خطی..صورت خط خطی..
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: دروغین..
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: آواز حقیقت..
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: می شود..
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: ....
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: صفر،هیچ..
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ :: در بابِ اسراف..
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: لبخند..
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: 1..
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: اصرار و تکرار..
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: «جایی همین نزدیکی!»
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: فتنهـ
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: چشمه ای نیست!
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: گاهی اوقات نباید گذشت..باید ..گذر کرد!
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: هر دو..
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: وضع نا به سامان سینما با فیلم های بی محتواا...
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: شمارش روزهای تعطیلی!
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: وقتی ملاک،"ظاهر آدمی" میشود!
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ :: شانسـ..
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: مضرر..
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: همیشه دلم ...آرامش می خواهد..
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: گزیده ای چند..
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: مرموز..
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: مختصات جهنمی..*
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: طَرد..
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: دل تنگی غیر آدمیزاد..
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: اینک طلوع فروردین..
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: همیشه همینیم:
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: فرار و برقرار..
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: باس یاد گرفت!×××
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: همش "خودت "هستی...که باید...!!!
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: داستان شدن پسته و پراید..
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: دنیااا..
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: دلت که"بست"شد به چیزی؛پابندش می شوی..بد جورررررر!!!!!
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: زن یعنی...
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: توصیف..
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: روانشناسی رژیم..)))
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: رنگ و ننگ..
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: آزمون..
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: برداشت..
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: مَنیّت..
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: احترام متقابل.
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: صادق ترین..
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: زبانِ تربیت نشده..
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: بنشینی..سنگین می شوی..
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: ارزش..
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: حَد..
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: نماد..
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: نگاه ه ه ه ه ه..
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: آشناااا..
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: دیر..و..دور..
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: از احساسش..
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: اگر دوستی..
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: درمانش..
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: دلم گرم نیست!!
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: یه روز هستند..یه روز نیستند.!
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: شکرستان.
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱ :: بنشین تا پیدا کنی..
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: گاهی اوقات..
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: عید و...
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: بی خیال..
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: تهاجمـ..
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: نفرتی..
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: 20
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: تا آسمانمـ..
» یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: بعضی زنانه نوشت ها...
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: 600
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: (*_*)..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: خیلی سرده!
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: نا پایدار
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: خود..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: عفو..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: یکـ عدد یادگاری نا مفهوم..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: سر و سامان..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: آن ور ِ زندگی فیلسوفان غربی...))))))
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: باش تا باشم..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: عذاب متروووو....
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: مگه اینکه خودمون به داد خودمون برسیم...والاااا..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: از نظر من..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: باقی مانده..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: نیامده..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: چیپس..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: آن اتـفـاقـ
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: آینه ی آینده..
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: حتی خانوم ها هم..
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: اندر احوالات بعضی از داستان های هزار و یک شب!
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: حقیقتشـ..ماهیتشـ..
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: اشتبـ
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: آتش بس..
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: گمـ..
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: بدجور..
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: نام این قصه باشد:...
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: خوشـ خبر باشی ای نسیمـ شمالـ*
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: |+*//
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: وااای
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: بد مرضی است این:
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: زن؛این دو حرف!!
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: دنیایی متشکل از..
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: تحسین شیرزن..از زبان یک مرد...
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: دختران در اردو!
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: صندلی خالی..
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: اقتباس..
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: داستان با طعم ِ سیاهِ خ.ی.ا.ن.ت!
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: وجدِ حقیقت!
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: لطفا جو گیر نشوید!
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: چهارشنبهـ
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: دل تنگی..
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: عذر ..
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: تجربه کردم :..
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: زیبایی بدون وقار..
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: این مدل تبلیغ..برای ساده زیستی...
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: تعریف خوشبختی..
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: یک روز برفی!!
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: ..))
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: سرزنش..)
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: خسیس!
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: دی شب!
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: آرزوی محال..
» چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: متروکـ..
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: سکوت..
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: اندر احوالات بعضی ها..
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: ...
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: مسخره/
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: درد دانستن و ندانستن!!
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: در خواب..
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: حق وتو برای بلعیدن ماها است.
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: این مدل پیش بینی..
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: موسیقی..
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: 3..
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: خاکـ بر سر
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: بد حجابـ
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: تقوا..
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: دختر که باشی..
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: پرندگان بهشتی..
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: سیزده/دوازده..
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: بفهم!
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: «وقتی ابد.. چشم تو را..»
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: منفی 16
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: سنگ..)
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: کنستانتین با طعم ِ..
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: %)
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: چه بد..
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: عشق اگر عشق باشد...
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: خوش رقصی..
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: خواب هاااا..
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: چرا؟!
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: مصون..
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: زنـ دوم...
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: ذهن ِ زیبا!!!!!!!!
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: انحراف و جاده خاکی..
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: بیوتن
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: دانشگاه کجاست؟!
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: خود+آ..
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: "خیال"..
» شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱ :: زندگی..؟
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: اااا...
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: مرگ تدریجی...
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: *<...
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: باید..
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: به سهو..
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سن ازدواج..
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: نصیب گرگ بیابان هم نشود..
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: واسه خنده!!
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: دو راهی..
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: اصرار..
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: خدا می داند..
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: 500
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سرخ..
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱ :: !...
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: آشنا..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: جا مانده در باد..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: خطِ عفاف..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: تَرین..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: زمانِ بازگویی حقیقت...
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: ..نیافتم.)
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: مرا..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: نمیشه..نمیشه..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: قدر..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: شنبهـ
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: &*_ )
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: نام نیک..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: «ندانی..بهتر است.»
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: برای «قدس»..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: دارِ مکافات..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: قضاوت..
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱ :: جاودانه..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: تا تو...
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: دو رو../
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: (+_+)))))
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: زنـِ ایرانی..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: باور نکردم..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: یکی..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: من نمی پرستم..)
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: بی اعتمادی..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: راست میگه..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: زرنگی..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: دست به سر..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: ذاتِ زنـ..
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: دو پرنده تنهااا...
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: خوشبختی..
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: 2
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: جالب بود.
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: جو گیریات پسرهاااا..
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: زنان کوچک..
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: ایده آل..
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: مضحک..
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: 460
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: فرق بین برنج ایرانی و هندی..
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: گم گشته...
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: چشمانِ بسته..
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: چه کسی..
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: فرض محال..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: امتحان کن..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: توهمات فانتزی دخترک.
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: ننگ به نیرنگ تو...
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: صداترین سکوت..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: تأکید اسلام به کتک نزدن زن و حفظ حرمت و شخصیتش در خانه!
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: «مصائبِ...
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: لَج..کَل..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: محتاجـ یکـ نگاهـ..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: شُکر..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: بترس..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: یک سال..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: پاکـ دامنـ
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: بهمن..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: حرف اول..
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: ×|
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: به این چند چیز فکر می کنم..)
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: آرزوم..
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: مردمی که صادقانه دروغ می گویند..
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: ..؟+
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: نواختن..
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: $))))+|
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: دانش..
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: محال..
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: 431
» شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: خصوصیات بارز این ماه هااا2..
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: بین خودم و خدام..
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: بس است مرا ...خدا...
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: ح ب س
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: خودت...
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: بی ربط نوشت..
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: بوی نور می دهد..
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: نقل دهان بعضی از پسرهااا...
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: باید پذیرفت.
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: اندر احوالات خانه تکانی..
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: زار بقااا..
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: مسخره گر..
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: خصوصیات بارز اخلاقی این ماه ها..
» جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱ :: عادت..))
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: تفاوت..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: بیراهه..کج راهه..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: برای شروع..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: 413
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: غم..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: ریتمی دلنشین..واسه تو...
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: یک نما از بیرون..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: بالاترین ظلم..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: بابونه/
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: عطرِ خاطره ها..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: در هر دو صورت..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: به جرمِ...
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: ..؟)
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: بی خیالِ..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: دلم..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: دربند مدرک..
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: 400
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: ...سفر...)))
» پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: اگر دیدی...
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: تلقین..
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: همه چیز بر باد..
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: مادر فولاد زره..
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: اندر احوالات این مردان..
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: باور زندگان..
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: قشنگ..
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: این مدل شکنجه..
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: سخت ترین..
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: ؟,!
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: مرداب
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: الکی..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: پستی را..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: نیفتد این خنده..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: عجق..وجق..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: ...(((((×
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: تربیت غلط..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: ناممکن
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: (((^_^)))
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: نداریم این روزهااا...
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: وادی حیرت..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: بی خبری..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: عاشق این مزه هام..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: زندگی به سبک خاله ریزه..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: لبیک یا حسین یعنی..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: دوست داشتن در نگاه کودکان!
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: یار..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سرکوب سکوت..
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: شاید زندگی این باشد..
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: خلاصه و مفید.
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: همه چیز با هم...
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: آدم..
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: اینگونه مرد بودن..
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: 364
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: ..به خود بازگرد...
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: 91
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: معماری ایرانی...
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: هیچ..
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: شکلات..)))
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: فراتر از دروغ..
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: این چنین..
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: این متلک های جنس مثلا برتر..
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: مرگ و باور...
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: سر..گرم ..دل..گرم..
» شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: این نوع مرگ..
» شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: آنچه را...
» شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: ناچار...
» شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: رهااا
» جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: آمین../
» جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: گلوم می دردد!
» جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: درود..
» جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: نداشتن..
» جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: محبوب قلب هاااا....!!!!!!!!!!
» پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱ :: راه.....
» چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ :: به خودت...
» چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ :: هع....
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: هنوز...
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: دیگر آرزویی ندارم..
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: از خود راضی..
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: مهریه..
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: خالیووود..
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: واکنش محرمانه2
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: تا نباشد...
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱ :: ترجیح..
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: نشاید..
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: زیبایی حجاب از دید آلفرد هیچکاک..
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: آینده نگری..
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: چه بد!!
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: نان حوصله!
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: زودتر...
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: نابود کننده!
» شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ :: ماندن و پوسیدن!
» شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ :: جاده ی کودکی...
» شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ :: جواب؟!
» جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: مرض..
» جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: ندیدن!
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: رها..رها..رها..من...
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: شدت ظهور
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: واقعی...
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: تجربه..>
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: اولین شب آرامش..
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ :: رو..
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: باور.
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: واسه هدا..
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: 313
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: ))))))
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: سیمای زن در سینماااا
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: دختران خود شیرین!
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: حسادت مردانه!
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: وقتی به خیالی الکی خوشم!
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: سفر به چین و ماچین!
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: اول..
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: دور
» چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: کیستی؟!
» سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱ :: «خودم برای خودم..بس..»
» سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱ :: بدون توقف!
» سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱ :: وقتی پنگوئن ها روی انسان ها را در نوع دوستی کم می کنند!
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: 300
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: آخرین پرنده!
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: ..می میرد!!
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: موجودی به نام باریکلّا..
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: نگاه و نگار....
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: اسمش روشه!!
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: به کجا چنین هول هولکی...
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: مرض جدید..
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: مرگ زمان!
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: درس!
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: (+_×|
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: ثابت!!
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: *...
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: دخترانه
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: $؟$!
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: تنهااا...
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: ملعبه!!
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: این مدلی..
» شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱ :: آ.م.ی.ن...
» شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱ :: خ.ی.ا.ن.ت..
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ :: پایان قصه ی زمین!
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ :: منم که به "من" رسیده ام!
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ :: کپک!
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ :: عوض شد!
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: مضحکه!
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: دانایی..
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: ریخت..
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: منطق خلقت حوّا...
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: کدام؟!
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: بالاخره کدوم؟!!
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: برای آسان تر شدن!
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: قرار..
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: انعکاس..
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ :: دوست..
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: رفتار..
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: چه حرفی؟!..
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: بد؟!
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: امان ...
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: رد...
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: باور کن!
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: «می گذرم از میان رهگذران.. مات»*
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: تمدن چیست؟
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: فکر شام!
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: کابوس بیداری
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: از سر..
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: از بیکاری2...
» یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱ :: فیلم مساوی آب...
» یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱ :: مرگ بر انگلیس خبیث
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: نمی دانم!!
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: سیماب/
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: دل خووون...
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: لعنت...
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: همه چیز بی ربط است.
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: جایگاه زن در کشورهای غربی...
» شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: یک کلام...
» جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: احساسی که ...
» جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: ظلوماً جهولا
» جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: یک هیچ کس!
» جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: مکر خدااااا...
» جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: ^/؟^
» جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: نیمه!
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: عقل.
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: حیران..
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: پشت درای بسته!!
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: لاشیان وطن فروش!
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: انسان!!
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: یا....
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: عاشورایی
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: تعریف بصیرت
» چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: اوه ه ه ه ه...
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: تمام!!!
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: انا لله و انا الیه الراجعون!
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: جفاااا
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: از بازی های بچگی...
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: فقط..
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: خزوخیل..
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: استعداد..
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: ترسوووو
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: وقتی خانم معاون حرفهایمان را شنید!!
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: رفتم..
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: اولین..
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: همین درد بس!!
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: یادش به خیررر
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: نگاه به زن در کشورهای غربی..
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: پافشاری..
» دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱ :: سخت.
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: نتاختن
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: آه...
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: قانع..
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: 00
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: زمین و زمان!
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: این ...
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ :: اسلحه!!
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: شکل...
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: نمی شود که نمی شود!!!
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: پارسایی
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: شرط..
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: حرف را باید...
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: 200
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: چه باید گفت؟!
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: غیرت ایرانی..
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: استدلال
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: (-.-)
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: واژگان..
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: |,؟,
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: نیستم!!
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: خاطره!!
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: هیچ فکری نکن!
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: در جواب دو نفر!!
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: کم...
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: از بیکاری...
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: کجایی..
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: به هر حال نرووووو
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: /...
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: نچسب
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: لولو..
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: وضع کنونی جوامع!!..
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: حرمت..
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: تمام می شوم شبی...
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: چون...
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: تسخیر...
» سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: و دیگر هیچ..
» سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: قربونش بشم..
» سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: (-_+)
» سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: فیلم های پر محتوااا
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: _|)
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: هدیه ای به معلم...
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: هویجوری!
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: سکوت!
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: نیست دیگه!
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱ :: یه روزی،یه جایی...صبر داشته باش!!
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱ :: شاید...
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱ :: معماری غربی!
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱ :: مستحق
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: +)
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: رن جور
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: نا کجااا...
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: دروغ چرا؟؟!!
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: همین بس!!
» شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: دلیل..
» جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: مرگ بر اسراییل!!!
» جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: یک پیاله تفکر..
» جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: بی نظیر...
» جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: «...تا برم گوهر خود را به خریدار دگر»
» جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: باد،نباد!!
» جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: در مدرسه ی پسرانه چه گذشت!
» جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: این عروسک بازی است نه زن!!
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: شک و ترس
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: تفاوت!
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: &^
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: فریاد!
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: %$#
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: ...)
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: دست خالی
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: اماااا...
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: نمی دونم هدف حافظ از سرودن این دو بیت چی بوده!؟
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: مرا دریاب..
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: نیست،نیست!
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: بدبخت!!
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: خواب...
» دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: (^_^)
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: درگیری ذهنی!
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: امان از..
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: +×_+×_
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: خلاصه!
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: سوهان..
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: مدعی!
» شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: سرگردانی!
» شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: پسری به نام توله
» شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: کـیـنـه
» جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: خودم..
» جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: زرشک/
» جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: ی خ..
» جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: تابستان!
» جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: روراست...
» جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: رحیم
» جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: درک رحمانیت!
» پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: خطا.
» پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: همه چیز را همگان دانند!
» پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: حال الان من..
» پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: نمی ارزد!
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: جفتش یکیه!
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: «کو گذرت در گذرم»
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: حسود..
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: هم...
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: 3،2،1
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: شکست..
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: نامتعادل
» چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: دل..
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: واکنش محرمانه
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: بهم دروغ نگو..
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: !!
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: کمبود...
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: عقده ندارم!
» سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: اُعجوبه!
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: حق طبیعی..
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: دستورالعمل...
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: والاااا
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: 100
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: شناخت...
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: این پست فقط جنبه ی تزئینی دارد!
» دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: بازی...
» یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: بیدار شو!
» یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: بچگی
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: جدی!!
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: شباهت..
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: تازه می فهمم!!
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: ))؟؟!!
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: تنها در خانه 5
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: واسه چی؟!
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: عشق غیر آدمیزاد!
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: آرامش
» شنبه ٩ دی ۱۳٩۱ :: بر باد..
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: واسه خودم!
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: ل ج ن
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: حرف!!
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: غرض نه مرض!
» جمعه ۸ دی ۱۳٩۱ :: چانه ی گرم
» پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱ :: تنهایی
» پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱ :: کو حوصله
» پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱ :: سرباز نشدن !!
» پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱ :: می فهمیم!!
» پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱ :: شیرین!
» پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱ :: میرم ، میام!
» پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱ :: «با تو آموختم»
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: شعار!!
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: کوزت می شویم!!
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: خدا نصیب نکند!!
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: گشتم نبود،نگرد نیست!
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: رنگین..
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: اصلاحیه!!
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: تهوع
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: خودنمایی ممنوع
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: خوانده می شویم!
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: ترس
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: پر رو میشن!
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: 98
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: استفاده
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: فروردینی جماعت
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: ملاک
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: شک نکن.
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: زمزمه
» یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: بدم میاد.
» یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: آه خدای من.....
» یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: ع م ق
» یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: جست و جو!
» یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: بازی بس است!!
» یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ :: اوم م م م م م
» شنبه ٢ دی ۱۳٩۱ :: تـ فـ کـ یـ کـ
» شنبه ٢ دی ۱۳٩۱ :: مصلحت
» شنبه ٢ دی ۱۳٩۱ :: شست و شو!
» جمعه ۱ دی ۱۳٩۱ :: لایق ترین...
» جمعه ۱ دی ۱۳٩۱ :: تعریف شعور...
» جمعه ۱ دی ۱۳٩۱ :: شخصیت!!
» پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: فکر کن.../نه!...فقط یه ذره فکر کن....
» چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: شعر؛خیالی بیش نیست!
» چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: نباش!!!!
» چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: داستان داریما...
» چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: وصف
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: توقف..
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: !!×):::
» دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: باید..
» دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: برهان.
» دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: همینیم!!
» یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: عرصه را تنگ کنیم!
» یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: نـ ا جـ و ر
» یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: حرف حساب
» شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱ :: مریض.
» جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: خسته..
» پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: اگر...
» پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: صد رحمت به ترکستان..
» پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: عوض..
» پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: رفیق!!
» پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: حرفی نیست...
» چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: همین جوری..
» چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: سهم..
» چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: تهاجم هجومی فرهنگی..
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: برای من....
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: جوانان روغن نباتی
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: نزن بر سر..عزیزم..
» دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: شوت بال
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: خ ر شدن
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: آخر کلاس
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: یاد بگیر
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: نتونستم.
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: در جواب 1+1
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: م چ ل
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: روانشناسی رنگها و گربه
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: تعریف دیوانه
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: اخلاق
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: به عبارتی..
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: عقل نصفه نیمه
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: خود داری
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: حساب
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: عینک
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: دوقلو
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: علت/دلیل
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: با تو بودم.