یک دختر خل گزارش می دهد!

برهوت ...

فکر کن.../نه!...فقط یه ذره فکر کن....

 

زمان :چند سال پیش!

من و آبجی کوچیکه و آبجی بزرگه...

داریم از یه مسیری رد می شیم..

یه چند تا پسر ده دوازده ساله راهو سد کردند...

یکی از این پسرا که تقریبا ده یا یازده ساله میخورد...

به دوستاش برگشت گفت :برید کنار..

یه زن با دو تا دختر میخوان رد بشن!

نه نه..ببخشید...

دو تا زن با یه دختر میخوان رد بشن.!!

x : جاااان!!

البته تشخیص اولش درست تر بود.

من تا اون موقع فرق دختر و زن رو نمی دونستم چیه!!

فکر کن......اون با اون سنش..داشت اینجوری می گفت!!!!

   + خانوم x ; ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
comment نظرات ()