یک دختر خل گزارش می دهد!

برهوت ...

میرم ، میام!

چند سال پیش تو همسایگی ما دو تا برادر بودند.

هر دو تاشون هم ماشین خریده بودند تا مسافر کشی کنند.

یکیشون پشت ماشینش نوشته بود : میرم!

اون یکی هم نوشته بود : میام!

   + خانوم x ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱
comment نظرات ()