یک دختر خل گزارش می دهد!

برهوت ...

تنها در خانه 5

نمی دونم اون لحظه ای که دزد میاد خونتون از خودتون چه واکنشی نشون میدین!!

... ای کاش اون شب خونه ی ما بودین و واکنش من و آبجی کوچیکه رو میدیدین!

آبجی کوچیکه رفت جلو در حیاط داد زد : دزد ، دزد ، دزد!!(از شانسمون هم کسی تو خیابون نبود)

x : جیغ جیغ جیغ ..فقط جیغ !! + نمی دونم فحش هم دادم به دزده یا نه!!

هم داشتم جیغ می زدم و هم رفته بودم سر کمد تا مانتومو بپوشم و چادرم هم بندازم سرم!!!

گفتم شاید ما به جای دزده مجبور باشیم از خونه بزنیم بیرون!!...

   + خانوم x ; ٢:٥٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
comment نظرات ()