بچگی

من وقتی بچه بودم.

مامان بهم می گفت : کچل ِ رک گو!! مژه

/ 3 نظر / 3 بازدید
فرید آزمون

خیلی باحال بود! [دست] این پست رو نمیگم!!! [تعجب] خواهی نشوی همرنگ رو میگم!!! [قهقهه] [گل][گل][گل] کاملا مواقفم

یه مرد

احتمالا الان کچل تر هم شده باشی رک گوییتو نمی دونم