بنشین بر لب جوی و آت آشغال ببین !

امروز از کنار یه جوی آب که داشتم رد می شدم . با صحنه ای روبرو شدم که برای بار هزارم نه فقط فرهنگ که شعور ایرانی جماعت را زیر سوال می برد ! یعنی فقط داشتم دونه دونه آشغالا رو که در آب بسیار زلال !!!! شناور بودند رو می شمردم : بطری آب . بطری آب . بادمجان !یول شیشه دلستر . خنثی گوجه کال  ! ابله و ...

_ برام سواله اون وقت این فرهنگ دو هزار و پانصد ساله این وسط چی میگه ؟؟؟!!! من نمی دانم !!!

نفرین نمی کنیم …(عکس)

/ 3 نظر / 76 بازدید

واقعا