_|)

خیلی دوست دارم ..

کنسرت محسن یگانه و فرمان فتحعلیان شرکت کنم.

اما چه کنم که زیاد از این جنگولک بازیا خوشم نمیاد!!عینک

/ 1 نظر / 6 بازدید
حسین

نزاید آرزویی براتون دست نیافته بمونه یک روز حسرت میخورید چرا نرفتین به خدا راست میگم