لایق ترین...

 

فحش هایی را که می دهی..

برای...

نه مادرت

و نه خواهرت..

بل..

برای خودت..

که لایق ترینی!!!

/ 5 نظر / 4 بازدید

اولین چیزی که شخصیت یک خانم رو نشون طرز برخوردش با موضوعی است که از اون اطلاعی نداره خوب گاهی اول رفاقت با دعوا شروع میشه داشتن صبر و کنجکاوی با هم کمی سخته اما داشتن شعور و لجاجت محاله از شما دعوت می کنم یک پرس با هم بحث علمی بکنیم کسی به شما فحش نداد من یک آینه گذاشتم تا ببینی که حرفات بسیار رکیک تند و بی ادبانه بود درد داشت؟ برای خ.اننده هم همین احساس رو داره چرا به خودت اجازه می دهی هر چی خواستی بنویسی؟

سحر

این پُستت خیلی جالب بود خوشم اومد[گل]

وهاب

عالی تر از هر عالی[گل]

فرهاد

خوب جایی این پست را نوشتی جایی که خودت هم میدانی همه به نوشته هایت فحش میدهند پیش دستی کردی و جواب فحش به خودت را نوشتی تو بازی این شطرنج را پیش بینی کردی منم چند مرحله بعد این بازی را به تو میگویم اگر به همین منوال پیش بروی تو هم یکی از میلیون دختران ترشیده ایران خواهی شد حیف طرز فکرت را عوض کن ..