جدی!!

من آخر نفهمیدم...آدم چه جوری باشه..

جدی می گیرنش!

من همه مدل ظاهر شدم..اما آخر هم نفهمیدم!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
یه مرد

خودت باش همین طبق نظر دیگران بودن (البته شرمنده) مثل شکلک در آوردن یه میمون و یا دلقکه!!!!