کمبود...

من داداشی ندارم.ناراحتدل شکسته

/ 6 نظر / 3 بازدید
یه مرد

پس من کی هستم؟؟

یه مرد

متاسفم که مته بودم سعی خواهم کرد " نخود سیا " باشم

حسین

من هیچ کدوم رو ندارم. به جاش دوستای خوبی دارم

حسین

من که نداشتم و تجربه ای هم ندارم پس برام فرقی ندارم و اهمیتی هم نداره. با عرض شرمندگی بابت رک بودنم

مسافر

اشکال نداره منم خواهرندارم[ناراحت]

رضا

پس من چی ام؟؟!![سوال]