خود داری

 

تا میتونید

از ل ا س زدن با مرد نامحرم خود داری فرمایید..

خانوم های محترم.

چون اونا با حرف زدن شما هم

ح ا ل می کنند.

پس نذارید ح ا ل کنند.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
رضا . م

اين از کدوم رساله بود؟؟!!![چشمک]

فاطمه

چشششششششششمممممممممممممم[خرخون]