خانه موزه ی سیمین و جلال

چند سال پیش تو شبکه خبر خونه ی جلال آل احمد و سیمین دانشور رو نشون داد . بعد از اون موقع تا حالا شیفته ی خونشون شدم و خیلی مشتاق که حتما برم خونشون رو ببینم . مخصوصا کتابخونه ی جلال رو . کنجکاوم بدونم چه کتابایی رو میخونده .

البته اون موقع انگار تبدیل به موزه نشده بود . و من نمیدونستم . حتی تو خیال خودم برای خودمم برنامه میریختم که یه روز برم خونشون رو ببینم . اما خب چون خیلی دور بود و کله ی تهران و منم تنها بودم . منتفی شد .

حالا هم که جدیدا فهمیدم تبدیل به موزه شده و فهمیدم بازدید برای عموم مردم آزاده . دیگه سر از پا نمیشناسم و دوست دارم هر چه زودتر این آرزوی چند ساله م تحقق بیابه :) . اما خب باید یاری داشته باشم . تک و تنها سختمه .

/ 4 نظر / 173 بازدید