همین درد بس!!

برای یوسف شدن.. همین درد بس..

که به چاهت اندازند و تو را به "هیچ" بفروشند!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
فاطمه

شانه شو تا دودمان زلف را محرم شوی خا ل شو تا بر لب لعل بتان همدم شوی باش نادان تا به بزم روزگارت جا دهند می کنندت از بهشت بیرون اگر آدم شوی

به منم یه سری بزن. [شرمنده]