در ذم خیانت !

و روزی هم در کلاس بودیم . دبیر ادب هم بود . و تکه ای از محمد عوفی در میان بود در ذم خیانت . ما سر در کتاب داشتیم . و دبیر بلند می خواند . و بدین جا رسید که :《  خیانت در نبشتن صورت جنایت دارد تا خردمندان را معلوم شود که خیانت و جنایت هر دو یکی است .

اتاق آبی _سهراب سپهری

/ 1 نظر / 99 بازدید
.

متن زیبایی هست