!!

« و آنان که وسیله ی نکاح نیابند.باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آن ها را به لطف خود بی نیاز گرداند....»

سوره ی نور/آیه 33

/ 1 نظر / 6 بازدید
بنده خدا

مرسی خیلی زیاد