شیاد

دو سه روز قبل از اینکه اون اتفاقا بیفته . خواب دیده بودم "میم" آدمیه که هر دفعه میره خواستگاری یه دختر و بعد یه مدت که با احساساتش بازی کرد . دختره رو ول میکنه به امان خدا . اینقدر این کار رو کرده بود که معروف شده بود و اسم و قیافه ش به عنوان یه شیاد تو روزنامه ها چاپ کرده بودن .

من این خواب رو حتی برای میم تعریف کردم و اون گفت : چرته . منم فکر میکردم چرته . اما بعدا که این اتفاقا افتاد و نامردی رو به اوج خودشون رسوند فهمیدم اون یه رویای صادقه است . ای کاش قبل اینکه بهش جواب بله میدادم این خواب رو میدیدم و آگاه می شدم . 

/ 2 نظر / 36 بازدید
بابک تنها

سلام روزهای زندگی مثل جاده شماله پر پیچ و خم و پر از پستی و بلندی و واقعا غیر قابل پیشبینی /باید آروم راند و حواست رو جمع کرد اگر به مناظر زیبا یا زشت اطراف خیره شوی حتما جات توی دره س

نسبت به این ماجرا بی تفاوت باشین، تا از خاطر و زندگیتون حذف بشه. هرچی بیشتر بهش فکر کنین، بیشتر لحظات عمرتون رو درگیر میکنه. خدا همسر مناسبی براتون انتخاب کرده، فقط الان همسرتون داره دنبالتون میگرده. بهش فکر کنین.