جنتلمن نوشت

امروز فهمیدم مرد باس جنتلمن باشه . یه جنتلمن مهربون ! و مردِ جنتلمن از نظر من کسی است که در برابر یک زن از یه سری ظرافت ها در گفتار و رفتار برخوردار باشه ! و در یک چنین حالتی اون یه جنتلمن واقعیه ! بعله !

پ . ن : وقتی شوهرش از نظر من آدم مزخرفی آمد !

/ 2 نظر / 76 بازدید
ضحی محب اولیا

چرا مردان زنان باهوش را دوست دارند؟ چون دو قطب غیرهمنام یکدیگر را میربایند!