نگاه به زن در کشورهای غربی..

به الفاظی که زن در این کشور (آمریکا)_ و در جامعه غرب در کل _ با آنها مورد خطاب قرار می گیرند دقت کنید : « خوراک ،پیشی،گوجه،جوجه،ماده سگ،گاو» و الفاظی که نمی توان ذکر کرد ..، عفت قلم لکه دار می شود.

سید یاسر جبرائیلی / کیهان..

/ 4 نظر / 3 بازدید
ئارام

ای ما نیستیم ک تعیین میکنیم اندیشه مون صحیحه یا باطل دیگران باید قضاوت کنند

ئارام

رو این حساب گفتم ک کسی ب دوغ خودش نمیگه تورش این دیگرانند باید قضاوت کنند ک دوغ ما ترش است یا نه ما نمیتونیم اشتباهات دیدگاه های خود را ببینیم اگرهم ببینیم عادت داریم ک چشمانو روش ببندیم هیچ قاضی تاحالا راجع ب خودش و افکار و اعمالش حکم نداده

ئارام

درسته ولی انسان موجودی خوخواه است دوست دارد خود را بهترین و برترین بپندارد همین حس خودخواهی دلیلی میشود بر ÷ا گذاشتن بر روی منطق منطق را نمیتوان تنها تعریف کرد منطق آن است که اکثریت قبولش دارند

ئارام

این جمله از من بود هیچ کس نمیتونه ادعا کنه منطق اونه ک خودش میگه بحث کردن با سرکار خانوم ی معنیه بای بای