مرگ بر گرانی ها ...

واقعا راست گفتن که سفره های مردم داره روز به روز کوچیک و کوچیکتر میشه !

آب پرتقال شده لیوانی ده هزارتومن . 😨 تا پارسال آب پرتقال و کیک شکلاتی سفارش میدادم رو هم میشد یازده هزار تومن . الان فقط آب پرتقالش ده هزار تومنه !😐

به خاطر همین دیگه کیک شکلاتی سفارش ندادم . آب پرتقالم رو با این کام کوچیکا خوردم . 😐

همین یه ذره شادی ها رو هم ازمون می گیرن .😠


پ . ن : برای یک لحظه سخنان رییس جمهورتون از خاطرم گذر کرد : چنان رونق اقتصادی ای ایجاد کنم که ......😐😐😐😐😐😐😐😐

/ 0 نظر / 122 بازدید