هدیه ای به معلم...

سوم دبیرستان بودم.

یه معلم ورزش داشتیم که حالم ازش بهم میخورد.

روز معلم که شد این شعرو واسش ساختم :

معلم شمع شدی!

شعله شدی...

بپا یه وقت آتیش نگیری!!......

/ 2 نظر / 4 بازدید
آترا

[خرخون]این معلمته [نیشخند]اینم تویی [خنده]اینم منم

زینب

[نیشخند]خیلی خوب بود