تعریف شعور...

 

هیچ وقت آدما رو به دو دسته ی با شعور و بی شعور تقسیم نکن.

یا اگر هم این کارو کردی ..خودتو هیچ وقت جزو دسته ی باشعورها ندون!

چون همین که خودت به خودت می گی باشعور...یعنی خیلی بی شعوری!!

/ 2 نظر / 4 بازدید

چرا این نشون نمی ده که شما خیلی بی شعوری؟ این مطق رو از کجاتون در اوردید؟ چون چیزی برا یگفتن نداشتی؟

hasan

افرین چه با منطق گفتی،خوشم اومد از حرفت[دست]