توهم نوشت

شیرین ترین توهم اینه که فکر کنی یکی دوستت داره ! :D

/ 2 نظر / 28 بازدید
کوله پشتی

خخخخخخخ [خنده] آره خیلی شیرینه ب خصوص وقتی توهمت واقعی ا زآب در بیاد [عینک]

دخترک کبریت فروش

هوففففف میتونه بدترین اتفاق باشه این که یکی دوستت داره ولی تو نه اما دلت براش می سوزه و رل بازی میکنی [ناراحت]