نچسب

تا دی شب فکر می کردم.

بودن کنار یه مرد مزخرفترین حسه!

ولی دی شب فهمیدم مزخرف ترین حس اینه که :

مهمونی داشته باشی که باهاش رودرواسی داری.

و مجبوری پا به پاش... بشینی فیلم تکراری ِ نچسب رو ببینی!!سبز

/ 2 نظر / 3 بازدید
رزا

بله متاسفانه[اوه]