خواب...

آدم تو خواب چه جاها که نمیره!

خواب دیدم رفتم ، مصر!

سر قبر سینوهه!!

/ 5 نظر / 3 بازدید
آترا

اوه مای گاد..خیر باشه..خخخخ..من یه بار خواب دیدم رفتم پیش پائولو کوئلیو دارم باهاش اختلاط میکنم...نمیدونی چه رووون فارسی حرف میزد.[نیشخند]

مسافر

واقعاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[تعجب] چه باحال حالا خوش گذشت؟

رضا

جا قحطی بود؟!! خو میرفتی لس آنجلسی پاریسی...[خنده]