کندی کراش ؛ تنها بازی گوشیم !

مرحله ی 425 گیر کردم . خیلی سخته . با خودم عهد بسته بودم تا مرحله ی آخرش برم . و تا این مرحله هم به سختی دووم آوردم . بعضی از اعضای خانواده که این بازی رو داشتن همون اوایل یا اواسط کار بازی رو از گوشیشون حذف کردن . فقط من موندم . و با خودم فکر میکردم که میتونم تا آخرش برم . اما به این مرحله که رسیدم دیدم نوچ . بسی سخت است . البته بگم این بمبای ساعتیش کارو خراب کرده .وگرنه بازی طوری طراحی شده که بتونی ببری .

/ 0 نظر / 113 بازدید