و قسم به اینستا که لو می دهد بعضی ها را ...

چقدر خوبه تو اینستا شماره ی هر کسی رو که داشته باشی پیجاشون رو قسمت مخاطب ها نشون میده . 

چند شب پیش به سرم زد شماره ی اون عفریته خانوم رو از ابجیم بگیرم . ببینم اینستا داره یا نه . که خب نداشت . بعد دی شب یکهو و به ناگه یاد اون پسره که تو قطار دیده بودم ازم خوشش اومده بود و پیشنهاد ازدواج و اینا بهم داده بود . همون که تکنیسین قطار بود . یاد اون افتادم . گفتم شمارش رو بزنم تو گوشیم . بعد اگه اینستا داشته باشه آمارشو بگیرم . بعد از شانس من اینستا داشت . میدونی اسمشو بهم راست گفته بود اما فامیلیش رو نه . و یه چیز دیگه ای رو هم بهم نگفته بود اینکه زن و بچه داره . ?? بله .. این آقا زن و بچه داشته و به من اون همه حرفای عاشقانه زده . ?? 

بیچاره زن و پسرش . یعنی از خیانت های این آقا بی خبرن . حتما که بی خبرن . چون زنش که خیلی احساس خوشبختی میکنه . ??

/ 2 نظر / 117 بازدید

عجب آدمی بوده