زرشک/

من شاد بودن بعضیا رو نمی فهمم .درک نمی کنم.

یعنی چی؟!به چی میخندن!

دور هم جمع شدن..و الکی واسه هم نوشابه باز می کنند!

آخه..وقتی یکی داره یه اشتباهی رو مرتکب میشه...دیگه اینقدر کف زدن و سوت زدن نداره که؟!

تازه طرف بیشتر مشتاق میشه که از دوست پسرش..؛ بیشترتر بگه!

هی بگه/

هی بگه/

هی بگه/

رو مخ من هویج رنده کنه!

هی بگه/

هی بگه/

بسه دیگه!

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمیه م

آی گفتی! آی گفتی! جانا سخن از زبان ما می گویی...[افسوس]