تازه می فهمم!!

تازه می فهمم چرا مردا راحت تر از زنها حرفاشون رو میزنند.

و هر چی که دلشون بخواد میگن!

چون ما زنها این قدر با شخصیت هستیم که برنگردیم در جوابشون مثل خودشون چرت و پرت بگیم!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
حسین

والا من هم نمی تونم

ریدم تو شخصیت تو و زنها اینم یه چرت دیگه