زمین و زمان!

بعد از کلی فکر در مورد زمین و زمان ....

...به این نتیجه رسیدمیول :

زمین و زمان؛..اسرار نهان!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
شیطونک

از تلاش شمادر راستای کشف این اسرار در یکی از همایش ها تقدیر بعمل خواهد آمد منتظر بمانید تقدیر از شما[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] وقت داشتی دوست داشتی حال داشتی ماشین داشتی یه سری به من بزن