تسخیر...

یه جایی خوندم..

تنها چیزی که باعث میشه یه زن، مرد رو به تسخیر خودش دربیاره!

مهربونیشه!!

والااا ما تا الان هر کسی رو دیدیم ..

یا تسخیر چشم و ابروی طرف شده یا ت.ن.ش!!.../

/ 5 نظر / 5 بازدید
یه مرد

یا....

ئارام

میدونی چرا؟ اخه زن مهربون امروزا سخت گیر میاد

پرانتز باز ( اشک مهتاب سابق )

منم یه جایی خونده بودم که زنا عاشق مردونگی یه مرد میشن. ولی دیدم که این روزا پووووول و بعدش قیافه آقایون خیلی مهم شده واسه خانوما. این دوطرفه شده. چه عرض کنم.

رزا

اصلا مهربونی به چشم نمیاد...[افسوس]