سخت.

وقتی یه زمانی "اول" بودی.

از اول شروع کردن واست..سخت تر میشه!!

/ 4 نظر / 4 بازدید
آترا

اوووهههوووم....[خرخون] پس بهتره از این به بعد دوم باشی..

رویا

دخترای احمق و کوته فکری مثل تون که این جامعه رو نابود کردن....با این طرز فکر نابودشون ...که فک میکنن باید با زن مثل یه وسیله رفتار بشه ...لیاقت تو اینه که یه شوهر نابودتر و عقب مونده تر از خودت داشته باشی همش بزنه تو سرت .....خاک بر سرت که هنوزم مثل زن های دوران جاهلیت فک میکنی.....آدم هایی مثل تو رو باید فرستاد عربستان ...!!

محمد

به نظرم مکان مهم نیست مهم بهترین بودنه[لبخند]