پسری به نام توله

آیا می دانستید یول :

اسم یکی از پسرای چنگیز خان مغول،توله نام داشته!

و ایرانی ها برای ابراز نفرتشون به چنگیز خان..

اسم بچه سگ رو گذاشتند:توله سگ!/

من اینو از محمد صالح علاء تو یه برنامه ای شنیدم!

/ 7 نظر / 4 بازدید
نگین

چه جالب [لبخند]

رضا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]این ایرانیاهم چقد با نمکن!