این روزها که می گذرد !

کتاب میخونم . فیلم می بینم . سفر میرم . می خوابم . کافی شاپ میرم. و هنوز و همچنان بابت اون اتفاق زخم زبون میشنوم . اینقدر که زخم زبون اذیتم میکنه . جدایی ش اذیتم نمیکنه .

پ . ن : بچه ها پرشین خرابه . بعد نمیشه جواب پیاماتون رو داد . معذرت .

/ 2 نظر / 95 بازدید

زخم زبون چرا؟ خیلی ظلمه.

Hel

میگذره..