بر باد..

من از آرزوهای بر باد رفته ام

دانستم..:

دنیا هم بر باد خواهد رفت!

/ 3 نظر / 4 بازدید
سرمه

کاش اینجور بود اما به نظرم دنیا همین جور میمونه و فقط آرزوهامون برباد میره[گریه]

سرمه

عزیزم من با اجازه لینکت کردم، دوست داشتی من رو لینک کن[گل]

یه مرد

این حرفت قشنگ بود