یک پیاله تفکر..

دی شب نشستم دارم یه دونه از این فیلم خارجی ها میبینم!

که یهو بازیگر نقش اصلی مرد...

یه جمله ی عمیق و فلسفی ای زد..و منو برای لحظاتی برد تو فکر یول :

«بچه ها بزرگ میشن!!!»

/ 2 نظر / 3 بازدید
آترا

خیلی عمیق بود..مخم پکید..هه هه..

سمیرا

Loading… ████▒▒ 10% Loading… ████▒▒ 20% Loading… ████▒▒ 30% Loading… ████▒▒ 40% Loading… ████▒▒ 50% Loading… ████▒▒ 60% Loading… ████▒▒ 70% Loading… ████▒▒ 80% Loading… ████▒▒ 90% . . . . . . . . . . . . UPДм