«کو گذرت در گذرم»

همه رهگذرند.

می گذرند!

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
حامد

قربان گذرت که گذرم ز گذرت به گذر آمده است

آترا

تازشم من یه جمله بلدم میگه:منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش..اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن..همه رهگذرند..