ی خ..

تو روابطت با آدما:

1) محتاط باش.

2) زیاد جدی نگیر!

/ 4 نظر / 5 بازدید
مسافر بیراهه...

سلام اکثر پست هانوم رو مطالعه کردم...کوتاه و صریح و پر محتوا کاهی لبخندی روی لبم اومد و گاهی هم به فکر فرو رفتم در کل بسیـــــــــــــــار زیبا بود و حیفم اومد تشکر نکنم [لبخند] برقرار باشید و ماندگار... [گل]...

حمیدرضا

سلام. توصیه ای که باید جدی بگیرم اما نمیگیرم هیچ وقت...

لی لا

محتاط باشم! زیاد جدی نگیرم! چـــــــشم! خدایا یادم بمونه...