قانع..

از نظر من ایده آل ترین مرد اونیه که..

میشینه..باهات تا 2 نصف شب فیلم تماشا می کنه!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
یه مرد

سلام اگه متاهل بودی و چنین آرزویی نمی کردی!!! چون اگه مرد ایدآل شما هم باشه دیگه شوهر ایدآلی نیست