واژگان..

زنا وقتی پیش هم هستند همدیگر رو با این الفاظ صدا می زنند:...

عزیزم.فدات.قربونت.دورت بگردم.عسلم.خانومم.خوشکلم.و...

پشت سرهم:............شیطان !!

/ 3 نظر / 3 بازدید
شادمانه

[قهقهه] مگه خودتون از پس هم بربیایید[چشمک]