همینیم!!

 

وقتی وجود تو تشکیل شده باشه از صد تا خوبی و یک بدی!!

همه اون صد تا رو ول می کنند.

می چسبند به همون یکی!!

/ 3 نظر / 4 بازدید

من از روز اول فقطططططططططططططططططط بدی از تو دیدم ..و دقیقا همونهایی رو دیدم که تنها و فقط یکیش برای نفرت من از یه ادم بسه و تو کلکسیونشو داری...

احسان

نظر به کار مفید من نمیکند هیچ کس هزار چشم منتظر یک خطای من است البته همه اینجور نیستند چون اگه اینجور بود که من نباید دیگه به شما سر میزدم

سرمه

دقیقا، یا اگه هزارتا کار خوب بکنی و یه بار اشتباه همه اون اشتباه رو هی به روت میارن.