جوانان روغن نباتی

 

دکتر: شما ازدواج کردی؟!

X : نه !

دکتر : درس میخونی؟!

X : نه!

دکتر : خوبه ..تو سه تا بچه نداری..

که به این روز افتادی...استرس....استرس...

/ 2 نظر / 4 بازدید
طراوت

چه دخمل شیطووووونی هستی تو... با خوندن مطالبت کلی خندیدم... خوشحال میشم بهم سر بزنی خانوم خانوما[گل][قلب]