تمام می شوم شبی...

×5 آبان_ 3 آذر

×3 آذر _ 15 آذر

×15 آذر _ 17 آذر

×17 آذر _ ....تا هم الان..

این عمر وبلاگامه!!!/

/ 4 نظر / 4 بازدید
پرانتز باز ( اشک مهتاب سابق )

سلام. کل نوشته های این وبلاگتونو خوندم. یه جاهاییش به فکر فرو رفتم. یه جاهایی لبخند نشست رو لبام. در کل خوب بود. یادتون باشه همین واگویه ها همانند که خیلی ها جایش رو با آرام بخش های دیگه پر میکنند.

آترا

عمر وبلاگتان ابدیییی....[گل]

مترسک

خب پس باید من از ته وبلاگت بگیرم و آترا از سر وبلاگت بگیره و تا جون داریم بکسیم تا عمرش زیاد شه نه؟ یا تصمیم با خودته میتونیم این عملیات رو روی تو هم اجرا کنیم