بهم دروغ نگو..

من صدای دروغ را میشنوم!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
فرید آزمون

عجب طاقتی داری شما پس... به این ویژگی شما چه جوری تلویزیون میبینی... مخصوصا اخبار [نیشخند] سرسام نگیرین یه وقت

نیلوفر

من بوشم استشمام میکنم بعله. یه همچین آدمی هستم من