+)

صد صفحه از کتاب "برخیز ای موسی" ی ویلیام فاکنر از پارسال تا حالا مونده..

وقتی بهش نگاه می کنم حالت تحمل بهم دست میده..

از بس که بیخوده ...نوشته هاش!!زبان

/ 4 نظر / 6 بازدید
آترا

آخه من نه این کتاب رو خوندم نه نویسندش رو میشناسم نه میدونم نوشته هاش چه جوریه..همینجوری خواستم یه ژستی به خودم بگیرم..

حجت

سلام عزیزم حالت تهوع هست

شادمانه

ویلیام فالکنر نثرش یا سخته یا مترجمش