میرم ، میام!

چند سال پیش تو همسایگی ما دو تا برادر بودند.

هر دو تاشون هم ماشین خریده بودند تا مسافر کشی کنند.

یکیشون پشت ماشینش نوشته بود : میرم!

اون یکی هم نوشته بود : میام!

/ 2 نظر / 4 بازدید
azita

جالب بود به من هم سر بزن

لی لا

آدم یاد پت و مت میوفته[نیشخند]